Skip to main content
Textile

JYSK forplikter seg til å redusere fotavtrykket til tekstilindustrien

Dato: 29/11/2022

Author: Laura Roesgaard, Sustainability Communications Consultant , JYSK

Kategori: Product Quality & Safety , CSR , Strategy

JYSK har sluttet seg til et dansk, frivillig sektorsamarbeid, som har som mål å redusere miljø- og klimafotavtrykket til tekstilindustrien.

Mange av JYSKs produkter er laget av tekstil og derfor er dette et strategisk satsingsområde i vår streben etter mer bærekraftige råvarer.

Å bli med i samarbeidet er en naturlig forlengelse av det allerede pågående arbeidet i JYSK.

Lars Ringtved
Lars Ringtved Nielsen, direktør for Compliance & Quality hos JYSK. 

«Vi har jobbet med å øke bruken av resirkulerte materialer i produktene våre en god stund. Tekstiler er et viktig område da dette både er en stor produktkategori i JYSK og et område med høy belastning på miljø og klima. Vi ser på sektorsamarbeidet som ambisiøst og i tråd med både vår egen strategi og det kommende lovverket, sier Lars Ringtved Nielsen, direktør for Compliance & Quality.

Det tverrfaglige samarbeidet sammensatt av ulike bedrifter trekkes frem som en styrke.

Flere land vil bli med

Det danske samarbeidet er et resultat av et initiativ mellom det danske miljødepartementet, bransjeforeninger og danske bedrifter.

Fra 2023 vil samarbeidet omfatte selskaper fra Norge, Sverige og Finland.

JYSK er valgt ut til å være en del av styringsgruppen for det danske sektorsamarbeidet. Styringsgruppen godkjenner handlingsplan og delmål, setter i gang nye satsinger, og vurderer fortløpende om ambisjonsnivået kan økes.

Støtter EU-visjonen

Det danske sektorsamarbeidet ønsker å støtte og bidra til EU-kommisjonens tekstilstrategi. 

Visjonen er at alle tekstilprodukter som markdsføres i EU innen 2030 skal i stor grad være laget av resirkulerte fibre, fri for farlige stoffer, og produsert med respekt for sosiale rettigheter og miljø.

Målet med det danske sektorsamarbeidet er at innen 2030 skal alle plagg og tekstiler fra danske selskaper bestå av minst 40 prosent resirkulerte materialer, inkludert minst 10 prosent resirkulert direkte fra tekstilfiber. JYSK har sluttet seg til dette felles målet.

Latest news

Around the World: Trail running in Romania

Verden rundt i JYSK

31/01/2023 - Vi oppsummerer høydepunkter fra landene rundt i våre JYSK-butikker.

Recycling_fabric

JYSK skal sertifiseres i henhold til Global Recycled Standard

24/01/2023 - JYSK har i flere år solgt GRS-sertifiserte produkter, og har nå besluttet å bli et GRS-sertifisert selskap.

UFF Norge og JYSK

Har samlet inn 8,5 tonn tekstiler til resirkulering

23/01/2023 - JYSK har plassert ut innsamlingskontainere i flere av sine butikker rundt om i Norge. Dette har ført til en innsamling av tekstil på 8,5 tonn i 2022.

Legg til kommentar

Husk å holde en god tone:)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office