Skip to main content
Textile

JYSK поема ангажимент да намали отпечатъка на текстилната промишленост

Дата:

Author: Laura Roesgaard, Sustainability Communications Consultant , JYSK

Категория: Product Quality & Safety , Sustainability , Strategy

Превод: www.languagewire.com

JYSK се присъедини към датска доброволна браншова организация, чиято цел е да намали екологичния и климатичен отпечатък на текстилната промишленост.

Много от продуктите на JYSK са изработени от текстил и по тази причина това е стратегическа сфера на фокусиране в нашия стремеж към използване на по-устойчиви суровини.

Присъединяването към организацията за сътрудничество е естествено продължение на работата, която вече се извършва в JYSK.

Ларс Рингтвед
„Намаляването на отпечатъка на текстила е твърде голямо предизвикателство, за да може една компания да го реши самостоятелно“, казва Ларс Рингтвед Нилсен, Compliance & Quality Director.

„Работим от доста време за увеличаване на използването на рециклирани материали в нашите продукти. Текстилът е важна област, тъй като представлява както голяма продуктова категория в JYSK, така и област с голямо въздействие върху околната среда и климата. Гледаме на браншовата организация за сътрудничество като на нещо амбициозно и съобразено както със собствената ни стратегия, така и с предстоящото законодателство“, казва Ларс Рингтвед Нилсен, Compliance & Quality Director.

Той подчертава, че една от силните страни на организацията за сътрудничество е фактът, че тя включва служители със специални познания за текстила, които са от различни компании, но обединяват силите си, за да допринесат за общата цел.

Очаква се присъединяването на още държави

Датската организация за сътрудничество е резултат от съвместните действия на датското Министерство на околната среда, търговските асоциации и датските компании.

От 2023 г. организацията за сътрудничество ще се разшири, за да включи компании от Норвегия, Швеция и Финландия.

JYSK е избрана да бъде част от управленческата група на датската браншова организация за сътрудничество. Управленческата група одобрява плана за действие и подцелите, стартира нови инициативи и непрекъснато оценява дали е възможно увеличаване на нивото на амбициозност.

Подкрепа на визията на ЕС

Датската браншова организация за сътрудничество желае да подкрепи и да даде своя принос към стратегията на Европейската комисия за текстила и към визията, според която до 2030 г. всички текстилни продукти, предлагани на пазара в ЕС, трябва да са устойчиви, подлежащи на поправки и рециклиране, до голяма степен изработени от рециклирани влакна, без опасни вещества и произведени при спазване на социалните права и защита на околната среда.

Целта на датската браншова организация за сътрудничество е до 2030 г. всички облекла и текстилни изделия на датските компании да съдържат поне 40% рециклирани материали, включително поне 10% рециклирани директно от текстилни влакна. JYSK се присъединява към тази обща цел.

Latest news

Garden Event in JYSK 2024

По света: Градинските партита

- От време на време обобщаваме последните събития в JYSK за вас.

JYSK Farum with new strategy poster

В нашата JYSK Strategy House има добавен нов етаж и елемент

- Ще имаме нов стратегически елемент за всички магазини, дистрибуционни центрове и офиси.

Награда за най-добър комуникатор: Яница Маркова, Deputy Store Manager

Награда за най-добър комуникатор: Яница Маркова, Deputy Store Manager

- Преди три години Яница получава работа като Sales Assistant в JYSK, след като разбира от приятел, че в родния ѝ град ще отвори врати нов магазин от известен бранд. След като кандидатства и премина през видео интервю тя разбира, че това е компания, в която може да се развива. 3 години по-късно тя е Deputy Store Manager и печели наградата за най-добър комуникатор в JYSK.

Добави коментар

Не забравяйте добрия тон :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office