Skip to main content
Textile

JYSK поема ангажимент да намали отпечатъка на текстилната промишленост

Дата: 29/11/2022

Author: Laura Roesgaard, Sustainability Communications Consultant , JYSK

Категория: Product Quality & Safety , Sustainability , Strategy

Превод: www.languagewire.com

JYSK се присъедини към датска доброволна браншова организация, чиято цел е да намали екологичния и климатичен отпечатък на текстилната промишленост.

Много от продуктите на JYSK са изработени от текстил и по тази причина това е стратегическа сфера на фокусиране в нашия стремеж към използване на по-устойчиви суровини.

Присъединяването към организацията за сътрудничество е естествено продължение на работата, която вече се извършва в JYSK.

Ларс Рингтвед
„Намаляването на отпечатъка на текстила е твърде голямо предизвикателство, за да може една компания да го реши самостоятелно“, казва Ларс Рингтвед Нилсен, Compliance & Quality Director.

„Работим от доста време за увеличаване на използването на рециклирани материали в нашите продукти. Текстилът е важна област, тъй като представлява както голяма продуктова категория в JYSK, така и област с голямо въздействие върху околната среда и климата. Гледаме на браншовата организация за сътрудничество като на нещо амбициозно и съобразено както със собствената ни стратегия, така и с предстоящото законодателство“, казва Ларс Рингтвед Нилсен, Compliance & Quality Director.

Той подчертава, че една от силните страни на организацията за сътрудничество е фактът, че тя включва служители със специални познания за текстила, които са от различни компании, но обединяват силите си, за да допринесат за общата цел.

Очаква се присъединяването на още държави

Датската организация за сътрудничество е резултат от съвместните действия на датското Министерство на околната среда, търговските асоциации и датските компании.

От 2023 г. организацията за сътрудничество ще се разшири, за да включи компании от Норвегия, Швеция и Финландия.

JYSK е избрана да бъде част от управленческата група на датската браншова организация за сътрудничество. Управленческата група одобрява плана за действие и подцелите, стартира нови инициативи и непрекъснато оценява дали е възможно увеличаване на нивото на амбициозност.

Подкрепа на визията на ЕС

Датската браншова организация за сътрудничество желае да подкрепи и да даде своя принос към стратегията на Европейската комисия за текстила и към визията, според която до 2030 г. всички текстилни продукти, предлагани на пазара в ЕС, трябва да са устойчиви, подлежащи на поправки и рециклиране, до голяма степен изработени от рециклирани влакна, без опасни вещества и произведени при спазване на социалните права и защита на околната среда.

Целта на датската браншова организация за сътрудничество е до 2030 г. всички облекла и текстилни изделия на датските компании да съдържат поне 40% рециклирани материали, включително поне 10% рециклирани директно от текстилни влакна. JYSK се присъединява към тази обща цел.

Latest news

Spain

Испания и Полша откриват най-много нови магазини

28/09/2023 - През тази финансова година нито една държава не е открила повече магазини от Испания и Полша.

Camelia and Gabriela are ready for the Paralympic Games in Paris

Камелия и Габриела са готови за Параолимпиадата

26/09/2023 - До Параолимпийските игри в Париж остава по-малко от една година и JYSK се срещна с някои от атлетите, които се подготвят за игрите.

Around the world: JYSK for my green city in Croatia

По света: Гърция спечели наградата Business Champions, а Испания и Португалия достигнаха 150 магазина

22/09/2023 - От време на време правим преглед на събития и дейности, проведени наскоро в някои от държавите, в които JYSK развива дейност. Вижте най-новото тук.

Добави коментар

Не забравяйте добрия тон :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office