Skip to main content

JYSK kommer alltid til å være en familieeid virksomhet

Dato: 28/10/2019

Author: Rune Jungberg Pedersen, Communications & CSR Director

Kategori: History , People

21. juni overtok Jacob Brunsborg posten som styreformann i Lars Larsen Group. Han ser frem til å føre JYSK og de andre selskapene i gruppen videre i en sterk, familieeid virksomhet.

Som sønn av Lars Larsen er Jacob Brunsborg oppvokst med JYSK, og virksomheten har alltid vært en stor del av livet hans.

JBR
Jacob Brunsborg ble styreformann i Lars Larsen Group 21. juni 2019.

«JYSK betyr nesten det samme for meg som det gjorde for min far. Jeg er jo oppvokst med JYSK, og vi har alltid snakket om JYSK når vi har vært sammen i familien. Samtidig er JYSK hele grunnlaget for Lars Larsen Group, som gjør det mulig å investere i andre selskaper», sier Jacob Brunsborg.

Derfor ser han nå frem til å være den som representerer familien i første rekke.

«Bakgrunnen for at jeg nå er blitt formann er sørgelig, og det skjedde altfor tidlig. Til gjengjeld har det lenge vært planen at jeg skulle overta posten som styreformann i Lars Larsen Group, og det er viktig for meg at de sterke verdiene i JYSK lever videre, og at det fortsatt er tydelig for alle at JYSK er en familieeid virksomhet», sier Jacob Brunsborg.

Tillit til ledelsen

Bortsett fra at fargen på veggene er endret, legger ikke Jacob Brunsborg opp til noen drastiske endringer som følge av at han nå har flyttet inn på farens tidligere kontor og har overtatt posten som styreformann i Lars Larsen Group.

«Det er ikke mye som endrer seg med tanke på hvordan JYSK og de andre virksomhetene har vært drevet de siste fem årene. Jeg har tatt alle viktige beslutninger sammen med min far i denne perioden, og derfor har jeg også vært den del av de strategiske tiltakene som er gjennomført. Derfor skal det heller ikke stakes ut noen ny kurs», sier Jacob Brunsborg.

Han understreker i den forbindelse at han har sterk tillit til ledelsen i selskapene i Lars Larsen Group.

«Min far var ikke styreformann i tradisjonell forstand, og det kommer heller ikke jeg til å være. For mer er det viktig å lytte til ledelsen i de enkelte selskapene og bruke deres ekspertise og kunnskaper. Det er slik vi alltid har gjort det, og slik blir det også fremover. Det vanskeligste for meg blir at jeg ikke lenger har min far som sparringpartner når de store beslutningene skal tas», sier Jacob Brunsborg.

Riktig beslutning

Han jobbet selv i JYSK frem til 2007. Siden da har han konsentrert seg om styrearbeidet i virksomhetene i Lars Larsen Group. En beslutning han er glad for i dag.

«Jeg er svært glad for at jeg sluttet i driften for 12 år siden. Det har gitt meg mulighet til å se mer overordnet på JYSK og de andre virksomhetene i Lars Larsen Group, og det er en stor fordel i den rollen jeg nå trer inn i. Jeg gleder meg utrolig mye til å bidra som styreformann», sier Jacob Brunsborg.

«Min far var ikke styreformann i tradisjonell forstand, og det kommer heller ikke jeg til å være. For mer er det viktig å lytte til ledelsen i de enkelte selskapene og bruke deres ekspertise og kunnskaper.» 
- Jacob Brunsborg | Styreformann i Lars Larsen Group.

Det blir fortsatt fokus på utvikling.

«Jeg kan forsikre alle om at familien fortsatt kommer til å investere i virksomheten. Det kommer fortsatt til å være smidig å ta store beslutninger for virksomheten, fordi vi ikke har aksjonærer eller andre som vi må spørre om lov. Derfor gleder jeg meg også til mange år spissen for Lars Larsen Group», sier Jacob Brunsborg.

Latest news

One Day in JYSK (November 2019)

En dag i JYSK: Fire kolleger deler sin arbeidsdag (november 2019)

15/11/2019 - Med mer enn 23 000 kolleger i mange forskjellige land er to arbeidsdager i JYSK aldri like. Vi har bedt fire JYSK-kolleger om å dele bilder fra en tilfeldig arbeidsdag på GOJYSK.com.

Best of #GOJYSK October

De beste fra #GOJYSK – oktober 2019

11/11/2019 - Se noen av de beste Instagram-innleggene fra den siste måneden.

Customer Service Centres help with store calls

Customer Service Centre hjelper til med oppringninger til butikkene

08/11/2019 - For å gi kollegaene i butikkene mer tid til hver enkelt kunde, blir flere oppringninger i butikkene nå håndtert av JYSKs Customer Service Centre.

Legg til kommentar

Husk å holde en god tone:)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office