Skip to main content

ESS 2020: Slik har kollegene dine endret arbeidsplassen sin

Dato: 23/01/2020

Author: Martin Fyn Aamand, Communications & PR Manager

Kategori: Careers & HR , People

Siden den siste ESS (undersøkelse av medarbeidertilfredshet) i 2018 har JYSK-kollegene jobbet hardt med å forbedre arbeidsplassen sin på mange ulike måter.

Nedenfor kan du finne ut mer om hva kollegene dine har gjort for å gjøre JYSK til et enda bedre sted å jobbe. Forhåpentlig kan de inspirere deg til å gjøre det samme.

STORE MANAGER ELLI PESONEN FRA JOENSUU I FINLAND

Elli and team
Store Manager Elli Pesonen (nederst til venstre) med teamet sitt.

Hvordan har du arbeidet med resultatene fra den siste ESS i 2018?

Det første vi gjorde var å holde et møte med alle medarbeiderne, der vi laget en handlingsplan for å få oversikt over de nødvendige forbedringene. Vi fikk raskt skapt noen resultater der det var forbedringspotensial, for eksempel med jobbrotasjonen. På bakgrunn av handlingsplanen har vi løpende evaluert resultater og innsats på kvartalsmøter i butikken.

Hvilke konkrete forbedringer har du gjort i butikken?

Vi begynte å fokusere mer på rekrutering og å finne de riktige folkene til teamet vårt. Da drømmelaget var på plass, startet vi de neste seks månedene med en grundig introduksjon til alle oppgaver, med masse oppfølging og tilbakemeldinger til både eksisterende og nye medarbeidere.

Den viktigste forbedringen er lagånden vår. Det var ikke lett å bygge den opp, men vi lyktes. Nå er stemningen i butikken så fenomenal at problemer føles som utfordringer, og utfordringer føles som muligheter til å vinne – sammen.

DOMINIK KOŁODZIEJ – PICKING TEAM LEADER I OPERATIONS

Domonik
Dominik Kołodziej (til høyre) sammen med en kollega på Distribution Centre Radomsko.

Hvordan har du arbeidet med resultatene fra den siste ESS i 2018?

Vi fokuserte på de områdene der det var behov for forbedringer, og involverte kolleger fra ulike avdelinger, noe som har ført til mange ulike prosjekter i Operations-avdelingen.

Hvilke konkrete forbedringer har du gjort i avdelingen?

Ett eksempel er prosjektet "Accessible and Nice", som involverte medarbeidere fra Operations og IT. Prosjektet gikk ut på å gjøre bruken av utstyret vårt mer effektivt, og generelt å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet på distribusjonssenteret.

Som en del av prosjektet designet vi et nytt system, som kalles "OpTrack". Det er et verktøy som blant annet brukes til å melde inn feil på trucker. Nå er det alltid en medarbeider på verkstedet som har ansvaret for utskifting og løpende reparasjon av utstyret.

Vi satte også opp infoskjermer som viser oppdatert informasjon om status for alle truckene på lageret, slik at alle raskt og enkelt kan finne utstyret de trenger.

STORE MANAGER ANDA SOPRON FRA ARAD 1 I ROMANIA

Anda and team
Teamet fra Arad 1 i Romania.
​​​​​

Hvordan har du arbeidet med resultatene fra den siste ESS i 2018?

Resultatene var en positiv overraskelse, og de ga meg bedre forståelse av hvordan kollegene mine opplever den daglig aktiviteten i butikken, hva de ikke er så glade for og hvordan jeg kan forbedre forholdene. Med resultatene i hånden holdt jeg et møte med kollegene mine, der vi diskuterte problemene åpent og laget en plan for forbedringer i samarbeid med vår District Manager.

Hvilke konkrete forbedringer har du gjort i butikken?

Ett av fokusområdene som fikk lav vurdering, var sikkerheten, som vi diskuterte på møtet og deretter fikk forbedret i løpet av det første året. Den første endringen var at det alltid skulle være to kolleger til å losse varer av en lastebil og få dem inn på lageret. Samtidig skulle Timeplan organiseres slik at det var minst to kolleger i salgsområdet i travle perioder.

STORE MANAGER & DISTRICT MANAGER TRAINEE JEPPE HALVORSEN FRA BODØ I NORGE

Jeppe and team
Store Manager og District Manager Trainee Jeppe Halvorsen (nr. to fra venstre) med teamet sitt.

Hvordan har du arbeidet med resultatene fra den siste ESS i 2018?

Da vi fikk resultatene i 2018, så vi at halvparten av medarbeiderne mente at de ikke fikk utnyttet evnene sine godt nok, og at de gjerne ville ha flere utfordringer i jobben. De savnet også variasjon i arbeidsoppgavene.

Vi begynte med å gjøre om den interne organiseringen med input fra undersøkelsen, men også med input fra PDP (personlig utviklingsplan) for å utarbeide den nye interne organisasjonen. Vi ga medarbeiderne utfordringer og ansvar for space og konseptoppdateringer.

Hvilke konkrete forbedringer har du gjort i butikken?

Vi har jobbet mye med salgs- og serviceopplæringen, og vi har forsikret oss om at alle er opplært til å kunne fylle alle roller. Før var det Store Manager som ga tilbakemeldinger, men nå jobber vi alle med tilbakemeldinger på JYSK-måten for å sikre at vi alle kan vokse og bli bedre selgere.

Alt dette har gitt oss gladere medarbeidere, og når vi har glade medarbeidere selger vi enda mer.

PURCHASING PÅ JYSK HEAD OFFICE I DANMARK

Purchasing
Trivselsutvalget består av (fra venstre) Hjalte Steensen, Category Manager for Online, Marianne Trane Christoffersen, Supply Planner, Tina Nymann, Category Buyer for Homeware, Sara Højgaard Rasmussen, Category Manager for Home Textiles, og Lars Høgh Jensen, Packaging Development Specialist.

Hvordan har dere arbeidet med resultatene fra den siste ESS i 2018?

Etter en del år der Purchasing scoret lavere enn resten av Head Office, ble det besluttet å opprette et trivselsutvalg for å forbedre jobbtilfredsheten. Forbedring av arbeidsmiljøet ble også en del av vår business plan i 2018. Vi vil gjerne ta oss av både små og store ting i hverdagen, og finne løsninger som kan gjøre arbeidsmiljøet bedre.

Hvilke konkrete forbedringer har dere gjort i avdelingen?

Vi har fokusert på å forbedre noen av de "myke" faktorene vi har innflytelse på. Det gjelder en forbedret introduksjonsplan for de nye kollegene våre. En mal for de kvartalsvise én-til-én-møtene mellom leder og medarbeider. Og spørreundersøkelser om avdelingens sosiale aktiviteter og input til gruppens arbeid.

På de månedlige avdelingsmøtene våre har vi også med gjester som skal inspirere oss med arbeidsmåter fra andre avdelinger eller virksomheter, og vi feirer kvartalets og årets suksess.

Latest news

JYSK products in our own homes

JYSK-produkter i våre egne hjem

17/02/2020 - Se hvordan kollegene dine innreder hjemmene sine med produkter fra JYSK

One Day in JYSK - four colleagues share their workday (February 2020)

En dag i JYSK: Fire kolleger deler sin arbeidsdag (februar 2020)

13/02/2020 - Med mer enn 23 000 kolleger i mange forskjellige land er to arbeidsdager i JYSK aldri like. Vi har bedt fire JYSK-kolleger om å dele bilder fra en tilfeldig arbeidsdag på GOJYSK.com.

Input from customers is a goldmine of knowledge

Tilbakemeldinger fra kundene er en gullgruve av informasjon

10/02/2020 - JYSK er i full gang med å innføre Customer Satisfaction Survey i alle butikker, slik at vi kan få en bedre forståelse av kundenes ønsker og gi best mulig kundeservice.

Henrik sæter Flott sted å jobbe på å flotte folk å jobbe med!

Legg til kommentar

Husk å holde en god tone:)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office