Skip to main content

„JYSK е отговорна компания и това означава много за мен“

Дата: 10/09/2018

Author: Laura Roesgaard, Sustainability Communications Consultant , JYSK

Категория: Product Quality & Safety , Sustainability , People

За Нинна CSR е страст и като нов Compliance Specialist в JYSK, тя е в центъра на работата с отговорно управление на веригата за доставки.

През пролетта на 2018 г. Нинна Билструп Раск влезе за първи път през вратите на централата. Току-що завършила образованието си като юрисконсулт и готова да започне нова глава от живота си като Compliance Specialist в отдел „Покупки“ на JYSK.

Нинна
Нинна Билструп Раск, Compliance Specialist

„Приятно съм изненадана от задълбочената работа на JYSK във връзка с CSR. Думите ни са подкрепени с дела. Освен всичко друго, членството в Amfori BSCI ни помага да гарантираме, че нашият Кодекс за поведение се превръща в действия“, казва Нинна. 

Инициативата за социално ангажиран бизнес на Amfori (Amfori BSCI) е система за управление на веригата за доставки, създадена за да осигури отговорност в тази верига. Всички членове на BSCI са постигнали съгласие за общ Кодекс за поведение, който освен всичко друго забранява детския и принудителния труд, както и дискриминацията и корупцията, и поставя изисквания за безопасност и нормално работно време.

Впечатлена от BSCI

При работата си в JYSK Нинна придоби задълбочени познания за Amfori BSCI. Тя е впечатлена от системата поради няколко причини:

„Когато всички членове на BSCI се придържат към един и същи Кодекс за поведение, BSCI спомага за съгласуване на изискванията към производителите. Това е важно, защото спазването на различни изисквания на отделните компании представлява предизвикателство за производителите. Тогава времето минава в бумащина, вместо наистина да се постигне промяна“, казва Нинна.

За Amfori BSCI

  • Amfori BSCI има повече от 2000 членове в цял свят и повече от 50 000 регистрирани производители.
  • Одитът на производителите се извършва от трета страна и те получават оценка, отразяваща постиженията им във връзка с Кодекса за поведение.

Друг аспект на BSCI, който Нинна харесва, е фокусирането върху постоянното развитие и обучение.

„Същността на BSCI е непрекъснатото усъвършенстване, а не нереалистичната идея за постигане на целта още през първия ден. Ние, като компания, сме двигателя на промяната“, казва Нинна.

Със съзнание за отговорност

За Нинна е важно, че в JYSK съзнават отговорността си като компания.

„Компания от величината на JYSK оказва влияние върху много хора. Ние поемаме произтичащата от това отговорност и това означава много за мен. Доволна съм от работата си и това е чудесно усещане“, казва тя.

Кодекс за поведение на BSCI
Всички членове на BSCI са постигнали съгласие за общ Кодекс за поведение, който съдържа 11 принципа за отговорно управление на веригата за доставки.

 

Latest news

Team Metz

JYSK Франция открива нов магазин и централен офис

15/02/2024 - JYSK Франция откри чисто нов магазин и се премести в нов централен офис в Мец.

Rami Jensen

Новини от нашия CEO: Благодарим ви за участието в ESS

11/02/2024 - Благодарим на всички за участието ви в нашето проучване на удовлетвореността на служителите.

Kaare Momme Nielsen, Danish rugby player

Кааре иска да спечели медали в Париж

29/01/2024 - При оставащи седем месеца до Параолимпийските игри 2024 в Париж ръгби играчът Кааре Момме Нилсен си е поставил амбицията: да спечели медал за датски ръгби играч в инвалидна количка.

Добави коментар

Не забравяйте добрия тон :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office