Skip to main content

”Det betyder mycket för mig att vi tar vårt ansvar”

Datum: 10/09/2018

Av: Laura Roesgaard, Communications & CSR Consultant

Kategori: Product Quality & Safety , CSR , People

Ninna brinner för CSR, och som ny Compliance Specialist vid JYSK Nordic är hon huvudpersonen i arbetet med ansvarsfull leverantörsstyrning.

Ninna Bilstrup Rask klev över tröskeln till JYSKs huvudkontor i Danmark för första gången under våren 2018. Nyutbildad företagsjurist och redo att inleda ett nytt kapitel som Compliance Specialist på JYSK Nordics inköpsavdelning.

Ninna
Ninna Bilstrup Rask, Compliance Specialist

– Jag är positivt överraskad över hur mycket man arbetar med CSR på JYSK. Det finns handling bakom orden. Bland annat medlemskapet i Amfori BSCI bidrar till att säkerställa att vår uppförandekod faktiskt förverkligas, säger Ninna. 

Amfori Business Social Compliance Initiative (Amfori BSCI) är ett administrationssystem för leverantörskedjan som syftar till att säkerställa ansvarstagande. Alla BSCI-medlemmar åtar sig att följa en gemensam uppförandekod som bland annat förbjuder barnarbete, tvångsarbete och korruption samt ställer krav på säkerhet och rimliga arbetstider.

Imponerad över BSCI

Genom jobbet på JYSK Nordic har Ninna fått ingående kännedom om Amfori BSCI. Ninna är imponerad av systemet av flera skäl:

– När alla BSCI-medlemmar väljer att tillämpa samma uppförandekod bidrar BSCI till att likrikta kraven som ställs på producenterna. Om de ställs inför många olika krav från olika företag kan det nämligen bli en verklig utmaning. Då går tiden åt till pappersarbete i stället för att åstadkomma förändringar i den verkliga världen, säger Ninna. 

Om Amfori BSCI

  • På världsplan har Amfori BSCI över 2000 medlemmar och fler än 50.000 registrerade producenter.
  • Producenterna kontrolleras av ett oberoende företag som bedömer hur bra de är på att följa uppförandekoden. 

En annan aspekt med BSCI som Ninna gillar är fokuset på utveckling och utbildning.

– Löpande förbättringar är kärnan i BSCI. Detta är det viktigaste, inte att lyckas nå målen från dag ett. Vi som företag är med och driver fram förändringar, säger Ninna.

Tar sitt ansvar

Att JYSK är ansvarstagande är viktigt för Ninna.

– När man är så stora som JYSK påverkar man väldigt många människor. Det betyder mycket för mig att vi som företag tar det ansvar som det innebär. Det är härligt att få känna sig väl till mods med jobbet, säger hon.

BSCI:s uppförandekod
Alla BSCI-medlemmar åtar sig att följa en gemensam uppförandekod som består av 11 principer för ansvarstagande leverantörsstyrning.

 

Latest news

BF prep preview

Distributionscentraler beredda på Black Friday

19/11/2018 - Fredagen den 23 november är det Black Friday – en dag som de senaste åren har inneburit rekordomsättning och extra mycket att göra på distributionscentralerna.

Jan Bøgh

Uppdatering från vår CEO: JYSK Nordic öppnar i Ryssland

16/11/2018 - Efter en lång och grundlig process har man beslutat att JYSK Nordic ska öppna sina första butiker i Ryssland i april 2020.

Marzena Dedek

Grekiska kunder möts av ett polskt leende

13/11/2018 - När Marzena Dedek och hennes man, som är från Grekland, valde att flytta från Polen till Grekland tog Marzena snabbt kontakt med JYSK Grekland för att höra sig för om tänkbara jobb. Nu arbetar hon i JYSK-butiken i Gerakas i Aten.

You must have Javascript enabled to use this form.

About JYSK

Careers

JYSK Head Office