Skip to main content

Jeden deň v JYSKu: Traja kolegovia nám ukázali svoj pracovný deň

Dátum: 12/01/2023

Author: Martin Fyn Aamand, Head of Communications & PR

Kategória: Attractive Stores , Customer Service

V spoločnosti JYSK, ktorá má v rôznych krajinách viac než 30 000 zamestnancov, nie sú žiadne dva pracovné dni rovnaké. Požiadali sme troch kolegov, aby nám ukázali, ako vyzerá ich pracovný deň.

Lejla Puzić-Ramani, vedúca predajne z Bosny a Hercegoviny

Lejla 1
Prvá vec po príchode do práce je skontrolovať, či je predajňa na 100% pripravená pre zákazníkov. Všetko musí byť ma svojom mieste, regály majú byť doplnené, cenovky správne umiestnené.  
Lejla 2
Tréning Sales and service s mojím tímom. Školenia, školenia a zase školenia - to je cesta k najlepším predajcom. 
Lejla 3
Práca so zákazníkmi. Individuálny prístup a komunikácia so zákazníkmi tvoria veľkú časť môjho pracovného dňa.

Šimon Paldus, vedúci predajne z Českej republiky

Šimon 1
Plánovanie je dôležitou súčasťou práce vedúceho predajne. Plánujem novú periódu v timeplane, ktorá sa musí vypracovať s dostatočne veľkým, až niekoľko týždňovým predstihom. Do timeplanu je potrebné zahrnúť všetky smeny, dovolenky, školenia a workshopy. .
Šimon 2
Práve je deň závozu, to znamená, že predajňa prijíma tovar, je potrebné rozobrať všetky palety, naskladniť a doplniť tovar do políc v predajni.
Šimon 3
Predajňa sa nachádza v nákupnom centre, kde najviac zákazníkov býva až popoludní. Pred popoludňajšou špičkou kontrolujem TOP 5 a dávam si záležať, aby bola predajňa pripravená pre zákazníkov.

Siiri Lipiäinen, vedúca zákazníckeho servisu z Fínska

Latest news

Šárka has worked her way up in JYSK.

Šárkina cesta z českej predajne na dánsku centrálu

20/02/2024 - Šárka Ferencová je živým dôkazom toho, že keď v JYSKu preukážete odhodlanie, získate príležitosti.

Team Metz

JYSK Francúzsko otvára novú predajňu a centrálu

15/02/2024 - JYSK Francúzsko otvoril novú predajňu a presťahoval sa do novej centrály v meste Mety.

Rami Jensen

Správa od prezidenta spoločnosti: Ďakujeme vám za účasť v ESS

11/02/2024 - Všetkým vám veľmi pekne ďakujeme za účasť v našom Prieskume spokojnosti zamestnancov.

Add comment

Remember to keep a nice tone :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office