Skip to main content

Strategins tredje år: Goda idéer är till för att genomföras

Datum: 01/10/2016

Av: Laura Sulbæk, Communications & Sponsorship Consultant

Kategori: Strategy

Den 1 september 2016 inledde JYSK CUSTOMER FIRST–strategins tredje och sista år. Nu är det verkställande som står i fokus. JYSK Execution Model har utvecklats för att se till att goda idéer förverkligas.

Vägen från att en god idé uppkommer inom JYSK till att den förverkligas i alla 19 länder kan tyckas lång, och mycket kan gå förlorat på vägen. Därför ska mer fokus ägnas åt verkställande och implementering vid JYSK.

En ny JYSK Execution Model, där hela processen från idé till verkställande delas upp i fem etapper, har utvecklats för detta ändamål. Modellen ska bidra till att inget går förlorat under vägen genom organisationen, och se till att de goda idéerna verkställs exakt så som det var tänkt i alla JYSK-länder. 

– En god idé är bara god om vi lyckas förverkliga den. Att fokusera på verkställandet i strategins sista del handlar om att när vi verkställer något, då ska resultatet bli så nära det ursprungliga resultat vi tänkt oss som möjligt, oavsett om det är i Tjeckien, Holland eller Ukraina, säger Jan Bøgh, vd för JYSK Nordic.


Jan Bøgh JYSK President CEO

– Grundligt förarbete är en förutsättning för att medarbetarna i butiken ska få en bra upplevelse när vi inför nyheter. - Jan Bøgh

ETT NYTT SPELSYSTEM 

Den förstärkta satsningen på verkställandet betyder dock inte att Competent Service, Attractive Stores och Great Store Management hamnar på utbytarbänken. De är fortfarande viktiga för att lyckas med CUSTOMER FIRST. 

– Allting som vi tidigare infört i strategin får ännu en säsong på sig. Jag är väldigt nöjd med vår CUSTOMER FIRST-fokusering, och min uppfattning är definitivt att strategin är högst välmående inom hela organisationen, och att alla medarbetare satsar hårt, säger Jan Bøgh. 

Vår nya Execution Model ska uppfattas som det spelsystem som alla på planen måste följa för att lyckas få sina idéer och projekt i mål. Samtidigt ska den tydliggöra förväntningarna på vad som ska göras, och få alla att tala samma språk. I slutändan kommer detta också att bidra till CUSTOMER FIRST.

– När vi pushar för trädgårdsmöbler, möbler och så vidare är det viktigt att vi gör allt i samma takt, så att kunderna möter samma koncept oavsett vilken JYSKbutik de handlar i. Vi ska inte bara säga saker, vi ska också göra som vi säger, förklarar Jan Bøgh.

10.000 TIMMAR 

Han understryker att Execution-modellen inte bara ska vara en affisch på väggen. Därför har den också presenterats för en del av de berörda medarbetarna redan i februari, fast den gjorde sin egentliga premiär på JYSK-ledningens strategiseminarium i Himmerland i Danmark i april. Då fick alla en praktisk introduktion till hur modellen används, så att de sedan kunde åka hem och själva visa sina medarbetare vid de olika avdelningarna.

– Det har varit viktigt att avsätta ordentligt med tid åt processen för att utveckla modellen och ägna kraft åt att utbilda chefer i hur den används. Detta är historien om de 10.000 timmarna – vi vill hellre lära oss mer än vi behöver och ha koll på alla detaljer så att vi är säkra på att kunskaperna sitter som gjutna, säger Jan Bøgh som redan från början understrukit det faktum att det behövdes en unik modell som passade JYSK perfekt. 

Även om modellen i grunden inte är direkt avsedd för kollegorna i butikerna tror Jan Bøgh att den grundliga introduktionen till modellen och den förstärka inriktningen på verkställande i strategin ändå kommer att få tydliga effekter ute i de många JYSK-butikerna. 

– Grundligt förarbete är en förutsättning för att medarbetarna i butiken ska få en bra upplevelse när vi inför nyheter. Det innebär att allt som presenteras ska vara av hög kvalitet, och att alla förstår vad de ska göra. Vi slipper spilla tid på att åka tillbaka ut till butikerna genom att pricka helt rätt med våra projekt redan från början, berättar Jan Bøgh.


JYSK Execution Model

Latest news

BF prep preview

Distributionscentraler beredda på Black Friday

19/11/2018 - Fredagen den 23 november är det Black Friday – en dag som de senaste åren har inneburit rekordomsättning och extra mycket att göra på distributionscentralerna.

Jan Bøgh

Uppdatering från vår CEO: JYSK Nordic öppnar i Ryssland

16/11/2018 - Efter en lång och grundlig process har man beslutat att JYSK Nordic ska öppna sina första butiker i Ryssland i april 2020.

Marzena Dedek

Grekiska kunder möts av ett polskt leende

13/11/2018 - När Marzena Dedek och hennes man, som är från Grekland, valde att flytta från Polen till Grekland tog Marzena snabbt kontakt med JYSK Grekland för att höra sig för om tänkbara jobb. Nu arbetar hon i JYSK-butiken i Gerakas i Aten.

You must have Javascript enabled to use this form.

About JYSK

Careers

JYSK Head Office