Skip to main content

ESS 2022 -kyselyn tulokset ovat valmiit

Päivämäärä: 28/03/2022

Author: Martin Fyn Aamand, Communications & PR Manager, JYSK

Kategoria: Careers & HR

Käännös: www.languagewire.com

Vuoden 2022 työtyytyväisyyskyselyn (ESS) tuloksista käy ilmi niin positiivinen kehitys kuin parantamisen vara tietyillä osa-alueilla.

ESS 2022
94 % kaikista JYSKin työntekijöistä osallistui ESS 2022 -kyselyyn.

"Yleisesti ottaen tulokset näyttävät melko hyviltä."

Näin toteaa Jan Verhoek, Executive Vice President HR, vetäessään yhteen JYSKin 22 000 työntekijän joukossa toteutetun työtyytyväisyyskyselyn tuloksia. Kyselyyn osallistui 94 % työntekijöistä.

Vastausprosentti on noussut erityisesti entisissä DÄNISCHES BETTENLAGER (DBL) -maissa, jossa se on yli kaksinkertaistunut verrattuna edelliseen kyselyyn vuonna 2018.

"Minusta ESS on lahja – etenkin yksittäiselle työntekijälle, joka on käyttänyt oikeuttaan ja velvollisuuttaan tuoda mielipiteensä kuuluviin, mikä taas on tärkeä osa JYSKin arvoja. Se on lahja myös eri tasoilla työskenteleville esimiehille, joiden velvollisuutena on nyt ottaa tiimiläisensä mukaan nostamaan tyytyväisyys vielä korkeammalle tasolle", Jan toteaa.

Tulokset on hyödynnettävä

Yli 90 % JYSKin myymälöistä saa nyt käyttöönsä ESS-tulokset omille tiimeilleen. Loput käsittelevät tuloksia omalla aluetasollaan.

Samoin tulokset pitää hyödyntää myös jakelukeskuksissa ja toimistoissa, joissa JYSK työllistää lukuisia henkilöitä. Etenkin jakelukeskukset ovat saavuttaneet myönteisiä tuloksia useimmilla osa-alueilla.

Näitä myönteisiä tuloksia pitää hyödyntää toiminnan jatkuvassa parantamisessa ja heikommat tulokset taas on pystyttävä muuttamaan konkreettisiksi parannusaskeleiksi. Apua ja inspiraatiota kannattaa esimerkiksi hakea menestyviltä tiimeiltä ja esimiehiltä.

Jan Verhoek
Jan Verhoek, Executive Vice President HR.

Useimmat asiat herättävät tyytyväisyyttä

Yleisesti ottaen tyytyväisyys on korkealla tasolla kyselyn useimmilla parametreilla mitattuna. Tämä koskee erityisesti työhön liittyvää yleistä iloa ja tyytyväisyyttä, suoria esimiehiä ja uskollisuutta JYSKiä kohtaan.

"Tuloksissa on tietenkin eroja, kun katsotaan lukuja lähemmin ja käsitellään yksittäisiä tiimejä. Yleisvaikutelma on kuitenkin se, että olemme onnistuneet keskivertoa paremmin ja joillain osa-alueilla erittäin hyvin, kun tuloksia verrataan muihin yrityksiin kyselyn toteuttaneen Ennovan avulla", Jan toteaa ja jatkaa:

"Entiset JYSK Nordic -maat ovat säilyttäneet edellisen kyselyn erittäin korkean tason, ja tilanne on jopa kohentunut hieman, kun taas entisissä DBL-maissa kehitys on myönteistä osa-alueilla, kuten johto, JYSKin arvot ja yhteistyö."

Entisissä DBL-maissa erityishuomiota vaativa osa-alue ovat työprosessit. Tästä saatiin koko kyselyn matalimmat pisteet.

"DÄNISCHES BETTENLAGERin ja JYSK Nordicin yhdistymisen jälkeen kuvaan on luonnollisesti tullut paljon uusia työskentelytapoja, joihin jokaisen on totuteltava. Kun kaikki myymälät päivitetään 3.0-myymäläkonseptin mukaisiksi ja kaikkien on käytettävä MYJYSKiä tehtävien hallintaan, totutteluun ja harjoitteluun tarvitaan aikaa. Kyselyn tuloksista tulee selväksi, että meillä on tässä parantamisen varaa", Jan sanoo.

Odotukset toiminnan kehittämisen suhteen

Haasteista huolimatta Jan näkee tulevaisuuden valoisana. Uutena kokonaisuutena entisten DBL-maiden työntekijöiltä kysyttiin myös, kuinka he suhtautuvat yhdistymiseen JYSK Nordicin kanssa.

"Lähes 80 prosenttia vastaajista koki yhdistymisen myönteisenä asiana ja yhtä moni vastasi tukevansa aktiivisesti yhdistymisprosessia. Tämä osoittaa, että tehdyt muutokset saavat tukea, ja siksi uskon, että tulevat aloitteemme parantavat näiden osa-alueiden tuloksia vuonna 2024", Jan kertoo.

Ennen sitä tehtävämme on kuitenkin muuttaa vuoden 2022 tulokset kehitysaskeleiksi JYSKin kaikilla tasoilla.

ESS 2022 -kyselyn tärkeimmät tulokset

  • 94 prosenttia kaikista työntekijöistä osallistui.
  • Yleinen työtyytyväisyys JYSKissä sai pistemäärän 74/100.
  • Työntekijät kokivat JYSKin arvot omikseen pistemäärällä 86/100.
  • Uskollisuus määriteltynä halukkuudella suositella JYSKiä työpaikkana sai pisteet 78/100.
  • Aiemmissa DBL-maissa yhdistymisen JYSK Nordiciin uskottiin vahvistavan JYSKiä pistemäärällä 78/100.
  • Entisten DBL-maiden työntekijät kokivat yksittäisten tiimien tukevan aktiivisesti yhdistymistä pistemäärällä 83/100.

 

Latest news

Natalia Lach

Natalialle logistiikka on intohimo

16/06/2022 - Natalia is the new Logistics Manager at DC Radomsko.

Scandinavian

Mitä on skandinaavisuus?

15/06/2022 - Scandinavian Sleeping and Living on käsite, joka määrittää JYSKiä. Mutta mitä skandinaavinen design sitten on?

Ole Thomsen

Uusi henkilö vetovastuussa logistiikasta

10/06/2022 - Executive Vice President Logistics Ole Thomsen aloitti JYSKissä 1. kesäkuuta 2022.

Lisää kommentti

Pidä ystävällinen sävy :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office