Skip to main content

JYSK posiluje zaměření na online prodej

Datum: 29/05/2018

Author: Laura Roesgaard, Sustainability Communications Consultant , JYSK

Kategorie: Careers & HR , E-Business , People , Sales Growth , Seamless Cross Channel , Strategy , Technology

V posledních letech společnost JYSK prochází rychlým vývojem v oblasti elektronických obchodů. Nové síly musí nyní zajistit, že si JYSK udrží své tempo.

Sarah Melgaard Johansen je u společnosti JYSK již šest let, ale na pozici prodejní manažerky e-commerce teprve začíná. Zbrusu nová je i její pracovní náplň, protože se jedná o nově vytvořenou pracovní funkci.

Hanne Bang Vorre, ředitelka pro elektronické obchody a nová nadřízená Sarah, vysvětluje:

„Dříve byla odpovědnost za vylepšování online prodeje rozdělena mezi různé osoby, nyní jsou však celková odpovědnost a přehled spojeny v jedné funkci. Společnost JYSK prošla fantastickým vývojem a nyní je nutno růst udržet, abychom byli připraveni na budoucnost."

Hanne Bang Vorre, ředitelka pro elektronické obchody (vlevo), a Sarah Melgaard Johansen, prodejní manažerka e-commerce.
Hanne Bang Vorre, ředitelka pro elektronické obchody (vlevo), a Sarah Melgaard Johansen, prodejní manažerka e-commerce.

 

Nejvyšší rychlost

E-commerce je rychle se rozvíjející oblast a společnost JYSK musí udržet tempo jak se svými konkurenty, tak i s neustále se měnícími nároky zákazníků.

„Své konkurenty bychom měli porazit souhrou mezi prodejnou a online obchodem. Proto bychom měli vzájemnou souhru neustále optimalizovat, abychom v obou oblastech dosáhli těch nejlepších výsledků.“ 
- Hanne Bang Vorre, ředitelka pro elektronické obchody

E-commerce je zároveň oblast, v níž jsou v různých zemích značné rozdíly, například v oblasti plateb a přepravy.

„Podmínky plateb a přepravy jsou často podstatné pro to, zda si zákazník vybere či nevybere JYSK, a proto se musíme více zaměřit na očekávání v každé jednotlivé zemi a ve větší míře zacílit naši nabídku,“ říká Hanne.

Přesně to je jedna z nejdůležitějších oblastí, na něž se zaměřuje nový prodejní manažer e-commerce.

„Jednou z prvních oblastí, na které se zaměřuje moje nová funkce, je vytvoření strategie pro přepravu a přepravní společnosti v jednotlivých zemích,“ říká Sarah.

JYSK jako jednotný celek

I když hlavní zaměření nového prodejního manažera e-commerce je optimalizace online prodeje, jeho práce by měla rovněž pomáhat vytvářet propojení s prodejnami, například prostřednictvím služby Klikni a vyzvedni a Objednej online, vyzvedni v prodejně (OOPUS).

„Své konkurenty bychom měli porazit souhrou mezi prodejnou a online obchodem. Proto bychom měli vzájemnou souhru neustále optimalizovat, abychom v obou oblastech dosáhli těch nejlepších výsledků,“ říká Hanne.

Pro způsob, jakým Sarah bude pracovat, je rovněž důležité nahlížet na společnost JYSK jako na jednotný subjekt. 

Sarah
„Měli bychom zůstat ve střehu, abychom udrželi tempo s vývojem. Neustále se objevují nové trendy. Je to zajímavá výzva,“ říká Sarah.

„Pokud se objeví problémy s online prodejem v jedné ze zemí, vysvětlením může být něco zcela jiného, než je internetový obchod příslušné země. Celkový pohled je jednou z věcí, s jejichž zlepšováním budu pomáhat,“ říká Sarah.

Sdílení znalostí mezi zeměmi

Sarah bude zároveň zkoumat jednotlivé země a posílí zaměření na ty z nich, které mají v oblasti online obchodů velmi dobré výsledky.

„Neměli bychom se zaměřovat pouze na země, které mají problémy. Měli bychom se zlepšit ve sdílení osvědčených postupů v oblasti online prodejů mezi jednotlivými zeměmi,“ říká Sarah.

Ve své nové funkci bude Sarah rovněž přispívat k tomu, aby se online prodej sblížil s jejím předchozím působištěm, oddělením prodeje a expanze, aby se posílila vzájemná spolupráce i v této oblasti.

„Je výhodou, že můžu čerpat ze svých předchozích prodejních zkušeností z funkce na oddělení prodeje a expanze a že velmi dobře znám způsob, jakým společnost JYSK pracuje s údaji o prodeji,“ říká Sarah.

Latest news

JYSKs orchard in Croatia is open

Letem světem: JYSK se rozhoduje pro FSC, zahradní slavnost ve Španělsku a nový sad v Chorvatsku

19/04/2024 - Tu a tam shrnujeme, co se aktuálně děje v některých zemích JYSKu. O nejnovějších událostech se dočtete v tomto článku.

Ceny ČPV

PARASPORTOVEC ROKU

16/04/2024 - V úterý 9. 4. se uskutečnil slavnostní galavečer k příležitosti vyhlášení Cen Českého paralympijského výboru.

Deputy Store Managers meeting

Společný meeting všech vedoucích prodejen a jejich zástupců

15/04/2024 - V březnu se konal meeting všech manažerů prodejen, kterého se poprvé zúčastnili i všichni zástupci manažerů prodejen.

Přidej komentář

Komentujte prosím slušně :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office