Skip to main content

Finanční rok 23: Store Manageři hodnotí uplynulý rok

Datum: 07/12/2023

Author: Lisette Købsted-Nielsen, Communications Consultant

Kategorie: Sales Growth , Strategy

Překlad: www.languagewire.com

Woody, Anna a Nicolas se ohlížejí za finančním rokem 23 a úspěchy i výzvami, s nimiž se v jeho průběhu potýkali.

Přednedávnem JYSK zveřejnil výsledky za fiskální rok 23. GOJYSK.com proto požádal tři kolegy, aby se nad uplynulým finančním rokem zamysleli z perspektivy Store Managerů.

Portrét Woody Wittock JBE
Woody WIttock, Store Manager

Woody Wittock, Store Manager prodejny ve Wavre, Belgie

"Jedním z největších úspěchů, které jsme v uplynulém finančním roce zaznamenali, bylo to, jak se nám podařilo udržet tým motivovaný k dosažení našeho cíle poskytovat zákazníkům ty nejlepší nabídky a nejlepší služby v uvolněné atmosféře.

Největší výzvou bylo zlepšení prodeje v sekci matrací, ale tu jsme zvládli a nakonec odvedli skvělou práci. Dvakrát ročně jsme uspořádali „Sleep Academy“, abychom zajistili, že celý tým bude o našich výrobcích vědět naprosto všechno. To také podpořilo náš hlavní cíl, aby se naši zákazníci seznámili s výhodami nakupování v JYSKu.

Jsem velmi hrdý, že jsem součástí společnosti, která skutečně využívá své hodnoty. Já a můj tým s nimi pracujeme dennodenně a díky nim vítězíme."

Anna Ignaczak JPL portrét
Anna Ignaczak, Store Managerka

Anna Ignaczak, Store Managerka prodejny Sieradz, Polsko

"V uplynulém finančním roce jsme jako tým dosáhli skvělých úspěchů. Vyhráli jsme dvě důležité interní soutěže: každoročně pořádanou Golden Eleven a také soutěž o nejlepší prodejní přístup.

Největší výzvou bylo stanovit správnou cestu k ještě lepším výsledkům a spolupráci. Jsem velmi hrdá na velké odhodlání, které jsem ve svém týmu viděla, a na jejich profesionální přístup k prodeji, který v uplynulém finančním roce předvedli.

Naše prodejna se nachází ve středu Polska a naše město má jen asi 40 000 obyvatel. Proto bych chtěla povzbudit všechny prodejny, zejména ty v menších městech, aby se soutěží účastnily. Všichni máme stejné příležitosti. Základem úspěchu je dobře zkoordinovaný a angažovaný tým, který už mám, a stejně fungující tým bych přála vám všem.

Jsem ráda, že jsem součástí JYSKu, protože mi to dává pocit jistoty a tím i stabilitu a motivaci pokračovat v práci."

Nicolas Mazzarella JIT – portrét
Nicolas Mazzarella, Store Manager

Nicolas Mazzarella, Store Manager prodejny Gravellona Toce, Itálie

"Naše prodejna dosáhla výjimečných výsledků. Je to výsledek silného odhodlání celého týmu k neustálému zlepšování, které tvoří základ pro budování našich úspěchů. Dosáhli jsme také fantastických výsledků v atraktivitě prodejny.

Největší výzvou bylo určitě udržet si výkonnost a motivaci ve vypjatých obdobích. Výzvu jsme však překonali tím, že jsme připravili společnou strategii, jak komunikovat se zákazníky a jak si udržet úroveň prodeje. Jako tým jsme teď silnější, protože jsme všichni zlepšili svou schopnost řešit problémy a komunikovat.

Být součástí společnosti, která se neustále rozšiřuje, mě motivuje přispívat k úspěchům JYSKu. Je také velmi motivující vědět, že jsme součástí společnosti, která nabízí příležitosti k neustálému růstu. Díky tomu mám pocit, že mám možnosti: práce mi umožňuje plánovat dlouhodobě, a pokud chci, mohu využít příležitosti k růstu."

Latest news

Šárka has worked her way up in JYSK.

Šárčina cesta z české prodejny na centrálu

20/02/2024 - Šárka Ferencová je živoucím důkazem toho, že když v JYSKu prokážete odhodlání, získáte příležitosti.

Team Metz

JYSK ve Francii otevírá novou prodejnu a centrálu

15/02/2024 - JYSK ve Francii otevřel zbrusu novou prodejnu a přestěhoval se do nové centrály v Metách.

Rami Jensen

Vzkaz od prezidenta společnosti: Děkujeme vám za účast v ESS

11/02/2024 - Chci vám všem moc poděkovat za účast v našem průzkumu spokojenosti zaměstnanců.

Přidej komentář

Komentujte prosím slušně :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office