Skip to main content

„Устойчивият Сам“ е готов да инициира промяна в околната среда

Дата: 08/06/2020

Author: Rune Jungberg Pedersen, Communications & CSR Director

Категория: CSR

Превръщането на JYSK в по-устойчива компания е изключително важно за нас. Затова JYSK е назначила Sustainability Manager, който да помогне в тази насока.

Превръщането на JYSK в по-устойчива компания е изключително важно за нас. Затова JYSK е назначила Sustainability Manager, който да помогне в тази насока. Клиентите се интересуват от начина, по който действат компаниите, и затова множество компании са си поставили амбициозни цели по отношение на околната среда, за да засилят фокусирането си върху своя екологичен отпечатък. Това включва и JYSK, която е решена да се движи в по-устойчива посока във всички сфери на нашия бизнес. В JYSK вече сме намалили потреблението на енергия във всеки от нашите магазини чрез използване на LED осветление и модерни енергийно-ефективни дистрибуторски центрове. Намалили сме отпадъците, получаваме суровини от устойчиви източници и много други. Въпреки това JYSK трябва да предприеме повече и по-големи стъпки, за да стане по-отговорна по отношение на околната среда, и прилагането на устойчивост на всички нива е част от текущия бизнес план, който ще доведе до повишаване на устойчивостта ни през идните години. Освен това JYSK е създала нова позиция и е назначила Sustainability Manager, който да бъде двигател на тази промяна. Името му е Сам Харингтън и той с нетърпение очаква да се изправи пред това предизвикателство. „Докато обществото работи върху постепенното отказване от изкопаемите горива и вредните химически продукти, ние по никакъв начин няма да се откажем от достъпните завивки, матраци, стоки за дома и други класически скандинавски продукти, които се продават от JYSK. При все това, налице е невероятната възможност да подобрим продуктите, които продаваме, магазините, в които ги продаваме, и всеки един аспект на JYSK, за да можем да извършваме нашата дейност по начин, който е по-отговорен към околната среда“, казва Сам, който се присъедини към JYSK на 29 април 2020 г. Блестящи екологични идеи Още през първия месец след заемането на длъжността, пред Сам бяха представени редица отлични идеи за превръщане на JYSK в по-устойчива компания. „Беше прекрасно да започна работа в JYSK. Бях развълнуван от това, че получих стотици находчиви идеи за постигане на устойчивост от моите пламенни колеги в компанията, върху които да надграждаме страхотната работа, която вече е свършена“, казва Сам и продължава: „Трябва да ускорим темпото и аз гарантирам, че това ще се случи. Постигането на устойчивост обаче не е задача за един човек. Всеки в JYSK може да допринесе за тази цел.
Сам Харингтън е Sustainability Manager в JYSK.

Клиентите се интересуват от начина, по който действат компаниите, и затова множество компании са си поставили амбициозни цели по отношение на околната среда, за да засилят фокусирането си върху своя екологичен отпечатък.

Това включва и JYSK, която е решена да се движи в по-устойчива посока във всички сфери на нашия бизнес.

В JYSK вече сме намалили потреблението на енергия във всеки от нашите магазини чрез използване на LED осветление и модерни енергийно-ефективни дистрибуторски центрове. Намалили сме отпадъците, получаваме суровини от устойчиви източници и много други.

Въпреки това JYSK трябва да предприеме повече и по-големи стъпки, за да стане по-отговорна по отношение на околната среда, и прилагането на устойчивост на всички нива е част от текущия бизнес план, който ще доведе до повишаване на устойчивостта ни през идните години.

Освен това JYSK е създала нова позиция и е назначила Sustainability Manager, който да бъде двигател на тази промяна Името му е Сам Харингтън и той с нетърпение очаква да се изправи пред това предизвикателство.

„Докато обществото работи върху постепенното отказване от изкопаемите горива и вредните химически продукти, ние по никакъв начин няма да се откажем от достъпните завивки, матраци, стоки за дома и други класически скандинавски продукти, които се продават от JYSK. При все това, налице е невероятната възможност да подобрим продуктите, които продаваме, магазините, в които ги продаваме, и всеки един аспект на JYSK, за да можем да извършваме нашата дейност по начин, който е по-отговорен към околната среда“, казва Сам, който се присъедини към JYSK на 29 април 2020 г.

Блестящи екологични идеи

Още през първия месец след заемането на длъжността пред Сам бяха представени редица отлични идеи за това как да превърнем JYSK в по-устойчива компания.

„Беше прекрасно да започна работа в JYSK. Бях развълнуван от това, че получих стотици находчиви идеи за постигане на устойчивост от моите пламенни колеги в компанията, върху които да надграждаме страхотната работа, която вече е свършена“, казва Сам и продължава:

„Трябва да ускорим темпото и аз гарантирам, че това ще се случи. Постигането на устойчивост обаче не е задача за един човек. Всеки в JYSK може да допринесе за тази цел.“

Професионалният опит на Сам

Преди да се присъедини към JYSK през април 2020 г., Сам Харингтън е работил върху устойчивостта в LEGO и Ecovative.

  • 2018 - 2020 г.: Senior Concept Development Manager, Образователен отдел на LEGO
  • 2016 - 2018 г.: Senior Manager, Устойчиво опаковане - отговорност към околната среда, LEGO
  • 2008 - 2015 г.: Ecovative (компания, произвеждаща отговорни към околната среда биоматериали)

Сам е от САЩ и след като прекарал 10 години като съсобственик на новоучредена компания за производство на биоматериали, през 2016 г. се е преместил в Дания, за да работи като Senior Manager на „Устойчиво опаковане“ за LEGO в Билунд, преди да се премести в JYSK през април 2020 г.

„Вълнуващото в работата за голяма интернационална компания като JYSK е, че можем да идваме на работа и да правим малки подобрения, които ще бъдат многократно умножени благодарение на хилядите магазини и милионите продукти. По този начин една малка промяна, която може да намали някои отпадъци или част от потреблението на енергия, може да допринесе до запазването на човешки животи чрез въздействието върху околната среда на всеки отделен човек“, обяснява Сам.

Със своето инженерно образование Сам използва базиран върху данни подход, за да определи къде JYSK трябва да направи най-големите промени.

„Въпреки че се справяме отлично с измерването на финансовите аспекти на нашия бизнес, въздействието на JYSK върху околната среда никога не е било изразявано количествено. Затова първоначално съм се фокусирал върху извършването на одит на парниковите газове, информацията от който ще се използва в нашата стратегия и ще ни покаже къде трябва да съсредоточим нашите усилия в борбата с климатичните промени“, казва Сам.

Latest news

Video interviul: un nou pas în recrutarea colegilor potriviți

Видеоинтервюто: нова стъпка в търсене на подходящите колеги

10/07/2020 - Миналата година, когато срещите в Skype или Zoom бяха опция, а не необходимост, JYSK въведе нова стъпка в процеса на набиране на служители: видеоинтервюто. GOJYSK.com попита колеги от Румъния и Полша защо това е важно и как ни помага да открием точните кандидати.

From burned store to a successful sale

От изгорял магазин до успешна разпродажба

07/07/2020 - На 15 април 2020 г. магазинът на JYSK в Рингстед, Дания, бе обхванат от пожар, който унищожи по-голямата част от магазина до степен, непозволяваща възстановяване. Едва осем дни по-късно екипът на магазина организира успешна разпродажба след пожара с оцелелите продукти.

Jørgen Lund

25 години на непрекъснато развитие

01/07/2020 - На 1 юли 2020 г. Executive Vice President Marketing, Sales & Expansion Йорген Лунд празнува 25 изпълнени със събития години в JYSK.

Добави коментар

Не забравяйте добрия тон :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office