Skip to main content

"Sustainability Sam" skal stå i spissen for JYSKs arbeid med bærekraft

Dato: 08/06/2020

Author: Rune Jungberg Pedersen, Communications & CSR Director

Kategori: CSR

Å gjøre JYSK mer bærekraftig er avgjørende for å oppfylle kundenes krav. Derfor har JYSK ansatt en Sustainability Manager for å drive utviklingen i riktig retning.

Making JYSK more sustainable is extremely important for our company. Therefore, JYSK has employed a Sustainability Manager to help us on the way. Customers care how companies act, and therefore a lot of companies have set ambitious environmental targets to heighten focus on their environmental footprint. This also includes JYSK, which is set to move in a more sustainable direction within all areas of our business. In JYSK, we have already cut our per-store consumption of energy with LED lights and modern energy-efficient distribution centres. We have reduced waste, sourced raw materials from more sustainable sources and much more. However, JYSK needs to take more and bigger steps to become more environmentally responsible, and working with sustainability at all levels is part of the current business plan process, which will drive change to become more sustainable in the years to come. JYSK has also created a new position and employed a Sustainability Manager to be the driver of change. His name is Sam Harrington, and he looks forward to the challenge. “While society works to phase out fossil fuels and harmful chemicals, we won’t ever be phasing out affordable duvets, mattresses, home goods or other timeless Scandinavian products that JYSK sells. There is tremendous opportunity, though, to improve the products we sell, the stores we sell them in, and every area of JYSK to do things in a more environmentally responsible way,” says Sam, who joined JYSK on 29 April 2020. Bright green ideas Within his first month on the job, Sam has already been presented with a lot of great ideas on how to make JYSK more sustainable. “It has been great to begin at JYSK. I was excited to receive hundreds of smart sustainability ideas from passionate colleagues across the business to build upon the good work that’s already been done,” says Sam and continues: “We need to move faster, and it is my responsibility to make sure that happens. However, sustainability is certainly not a one-person job. Everyone at JYSK can make a big differen
Sam Harrington er Sustainability Manager i JYSK.

Kundene blir mer og mer opptatt av hvordan virksomhetene agerer, og derfor har mange virksomheter satt ambisiøse klimamål for å styrke fokuset på miljøavtrykket sitt.

Det samme gjelder for JYSK, som er i ferd med å ta et stort skritt i bærekraftig retning på tvers av hele organisasjonen.

I JYSK har vi allerede redusert forbruket per butikk ved å introdusere LED-pærer og moderne, energieffektive distribusjonssentre. Vi har redusert avfallsmengden, kjøpt inn råvarer fra mer bærekraftige kilder og mye mer.

Men vi skal ta større skritt for å bli enda mer miljøvennlige. Arbeidet med bærekraft i alle ledd av virksomheten er en stor del av vår business plan, som skal gjøre JYSK mer bærekraftig de neste årene.

Derfor har JYSK blant annet opprettet en helt ny stilling og ansatt en Sustainability Manager for å drive de nye tiltakene. Navnet hans er Sam Harrington, og han ser frem til utfordringen.

"Mens samfunnet jobber med å fase ut fossile brennstoffer og skadelige kjemikalier, har vi ikke planer om å fase ut de gode tilbudene våre på dyner, madrasser, boligprodukter eller andre tidløse, skandinaviske produkter som JYSK selger. Det er likevel stort potensial i å gjøre produktene, butikkene og måten vi gjør tingene på i JYSK enda mer bærekraftige", sier Sam, som begynte i den nye stillingen sin i JYSK 29. april 2020.

Grønne ideer fra kollegene

Den første måneden på jobben har Sam allerede fått mange gode forslag til hvordan JYSK kan bli mer bærekraftig.

"Det har vært fantastisk å begynne i JYSK. Jeg er virkelig glad for at engasjerte kolleger i hele virksomheten allerede har gitt meg mange gode ideer til å bygge videre på arbeidet som er i gang", sier Sam, og fortsetter:

"Men vi må bevege oss raskere, og det er mitt ansvar å sikre at det skjer. Bærekraft er imidlertid ikke en oppgave som én person alene kan håndtere. Alle i JYSK kan gjøre en stor forskjell."

Sams arbeidserfaring

Før han kom til JYSK i april 2020, jobbet Sam Harrington med bærekraft i både LEGO og Ecovative.

  • 2018 - 2020: Senior Concept Development Manager, LEGO Education
  • 2016 - 2018: Senior Manager, Sustainable Packing - Environmental Responsibility, LEGO
  • 2008 - 2015: Ecovative (selskap som produserer miljøvennlige biomaterialer)

Sam kommer opprinnelig fra USA. Etter 10 år som medeier i en oppstartsvirksomhet som produserer biomaterialer, flyttet han til Danmark i 2016 for å jobbe som Senior Manager of Sustainable Packaging for LEGO i Billund, før han kom til JYSK i april 2020.

"Det som gjør det spennende å jobbe for en stor, internasjonal virksomhet som JYSK, er at vi kan gjøre små endringer som får stor effekt når det blir ganget opp med våre hundrevis av butikker og millioner av produkter. En liten forandring som minimerer mengden avfall eller sparer energi, kan raskt bli mange menneskers miljøpåvirkning i hele levetiden deres", forklarer Sam.

Med sin bakgrunn som ingeniør har Sam en datadrevet tilnærming til å vurdere akkurat hvor JYSK skal gjøre de største endringene.

"Vi er flinke til å måle de finansielle aspektene ved virksomheten vår, men vi har ikke målt ordentlig på miljøavtrykket vårt. Derfor er jeg i første omgang i ferd med å lage en måling av utslippene våre av drivhusgasser, som skal være en rettesnor for strategien vår og vise hvor vi skal fokusere innsatsen for å bekjempe klimaendringene", sier Sam.

Latest news

Welcome to JYSK

Velkommen til JYSK – møt tre nye kolleger (august 2021)

29/07/2021 - Tre nye kolleger forteller hvordan de opplevde sine første dager og uker i JYSK. Velkommen om bord til Linn fra Sverige, Ricardo fra Tyskland og Hanne fra Danmark.

Ireland status

Fra 10 til 20 butikker: JYSK Irland forbereder seg på neste skritt

21/07/2021 - Tross pandemien har JYSK Irland klart å trekke mange kunder, og det har gitt flotte salgstall både på nettet og i butikkene. I finansåret 2021-22 planlegger JYSK Irland å fordoble antallet butikker fra 10 til 20.

Liverpool

Salgsattityden gløder i butikkene

15/07/2021 - Den første måneden av Sales Attitude Competition er nå over, og andre runde er i full gang. I Storbritannia har vinneren av første runde fått blod på tann.

Legg til kommentar

Husk å holde en god tone:)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office