Skip to main content

Uppdatering från vår CEO: Tack för er insats

Datum: 01/09/2020

Author: ,

Kategori: Strategy

Jan Bøgh
Jan Bøgh, CEO & President, JYSK.

Kära kollegor!

Slutet av augusti är lika med slutet på ett händelserikt räkenskapsår för JYSK.

Först och främst vill jag ta tillfället i akt att tacka er allihop för en imponerande insats.

Det har inte varit något enkelt år, och jag tror att jag med säkerhet kan konstatera att coronaviruset har påverkat oss alla både yrkesmässigt och privat.

Dessvärre tyder den nuvarande utvecklingen när det gäller virusets utbredning runtom i världen på att vi även framöver kommer att behöva förhålla oss till coronaviruset, och jag hoppas att ni alla kommer att fortsätta hålla fullt fokus på hygien och avstånd, så att vi kan skydda kollegor och kunder.

För trots att det inte har varit enkelt har vi på JYSK varit väldigt bra på att hantera coronaviruset och hålla sjukdomen borta från våra butiker, distributionscenter och kontor.

Låt oss göra allt vi kan för att fortsätta på samma sätt.

Gott resultat

Den ekonomiska utvecklingen runtom i världen skapar ännu större osäkerhet för JYSK.

Fram tills nu har det gått bra. Trots bakslaget då många av våra butiker tvingades stänga har vi snabbt kommit tillbaka på banan.

Efter återöppningen kom kunderna tillbaka med besked, när man runtom i Europa förberedde sig på en sommar i hemmet genom att köpa nya möbler och inredningsprylar till både inom- och utomhus.

Det innebär att FY20 trots coronaviruset ser lovande ut både vad gäller omsättning och vad gäller intäkter.

Det är bra gjort av er allihop!

Osäkra tider väntar

Det här är naturligtvis något vi ska fira, men vi ska också tänka på att snabbt blicka framåt och förbereda oss på det som komma skall.

Och helt ärligt är det svårt att säga vad det är som väntar.

Som våra höga försäljningssiffror under de senaste månaderna antyder har de många initiativ som har genomförts av olika europeiska regeringar för att stabilisera ekonomin inneburit att vi ännu inte har märkt av de verkliga konsekvenserna i krisen i form av ökad arbetslöshet och minskad konsumtion.

Men det kommer att ske i takt med att stödåtgärderna gradvis fasas ut, och jag väntar mig att FY21 blir minst lika utmanande som FY20.

Därför är det viktigare än någonsin att vi håller kvar fokus på JYSK måste göra för att förbli konkurrenskraftiga och utveckla vårt företag.

Nämligen att fortsätta öppna nya butiker och uppdatera de befintliga.

Ett av de största projekten i det sammanhanget drivs i Österrike, där butikerna från och med den 1 oktober byter namn från Dänisches Bettenlager till JYSK, vilket bland annat innebär att vi ska byta ut alla butiksfasader och lansera en helt ny webbutik.

Det ska vi göra utan att tappa fokus på att hålla kostnaderna nere, så att kunderna väljer JYSK, även när krisen knackar på.

Mer hållbara

Men det är naturligtvis inte vårt enda fokusområde.

Innan coronavirus drog till sig större delen av världens uppmärksamhet var klimatförändringar och företags behov av att bli mer hållbara den absolut viktigaste punkten på dagordningen.

Och även om coronaviruset helt klart har stor effekt på kort sikt är arbetet med hållbarhet mycket mer betydelsefullt på lång sikt. Även för JYSK.

Därför ingår hållbarhet också som den sjätte pelaren i vår strategi från FY21, och under räkenskapsåret kommer JYSK att lansera nya, ambitiösa mål för att minska vårt klimatavtryck och bli mer hållbara.

Vi som ledning har ansvar för att säkerställa att hållbarhet är en del av beslutsunderlaget när vi väljer leverantörer av produkter, transport, energi och mycket annat.

Men hållbarhet är också ett individuellt ansvar, för de klimatförändringar vi står inför är också summan av alla de små beslut som var och en av oss fattar varje dag.

Därför vill jag också uppmana er alla till att göra rätt val och tänka hållbart både på jobbet och hemma.

Med vänliga hälsningar,

Jan Bøgh
CEO & President, JYSK

Latest news

Russia status

JYSK Ryssland är på rätt väg efter händelserika månader

17/09/2020 - Trots flera utmaningar i starten har JYSK kommit en bra bit från start i Ryssland. Det berättar Country Manager Igor Raić. Planen är fortfarande att expandera med nio butiker under det kommande räkenskapsåret.

JYSK store front

JYSK uppvisar rekordomsättning trots coronakrisen

14/09/2020 - Trots stora utmaningar på grund av coronaviruset bjöd räkenskapsåret 2019/20 på en ny rekordomsättning för JYSK.

DC Cheste

Ny modern distributionscentral har slagit upp sina portar i Spanien

07/09/2020 - Varor till JYSK-butikerna i Spanien och Portugal levereras nu från Cheste i stället för från Valencia. Den nya distributionscentralen i Cheste är modernare och större än den gamla.

Lägg till kommentar

Kom ihåg att vara trevlig :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office