Skip to main content

Oppdatering fra vår CEO: Takk for innsatsen

Dato: 01/09/2020

Author: ,

Kategori: Strategy

Jan Bøgh
Jan Bøgh, CEO & President i JYSK.

Kjære kolleger

Slutten på august betyr også slutten på et begivenhetsrikt regnskapsår i JYSK.

Først og fremst vil jeg benytte anledningen til å takke dere alle for en imponerende innsats.

Det har ikke vært et lett år, og jeg tror jeg trygt kan si at koronaviruset har påvirket oss alle både jobbmessig og privat.

Den nåværende utviklingen i virusets utbredelse i verden tyder dessverre på at vi må forholde oss til koronaviruset også i fremtiden. Jeg håper dere alle fortsetter å ha fullt fokus på hygiene og avstand, slik at vi kan beskytte kolleger og kunder.

For selv om det ikke har vært lett, har vi i JYSK vært svært flinke til å håndtere koronaviruset og holde sykdommen ute av butikkene, distribusjonssentrene og kontorene våre.

La oss gjøre alt vi kan for å fortsette med det.

Godt resultat

Den økonomiske utviklingen rundt om i verden skaper langt større usikkerhet for JYSK.

Frem til nå har vi gjort det bra. Til tross for tilbakeslaget vi fikk da mange av butikkene ble tvunget til å stenge, har vi raskt klart å gjenvinne momentet.

Etter gjenåpningen vendte kundene tilbake i stort antall, da kunder i hele Europa forberedte seg på hjemmesommer ved å kjøpe nye møbler og nytt utstyr til hus og hage.

Det betyr at FY20 til tross for koronaviruset ser lovende ut med tanke på både omsetning og inntjening.

Det er godt gjort av dere alle!

Usikre tider i vente

Det er naturligvis noe vi skal feire, men vi må også raskt se fremover og forberede oss på det som kommer.

Og det er helt ærlig vanskelig å si hva det er.

Som det gode salget vårt de siste månedene viser, har de mange initiativene fra ulike europeiske regjeringer for å stabilisere økonomien betydd at vi ennå ikke har merket de reelle konsekvensene av krisen i form av økt arbeidsledighet og lavere forbruk.

Men det kommer til å skje i takt med at støtteordningene gradvis blir faset ut, og jeg forventer at FY21 blir minst like utfordrende som FY20.

Derfor er det viktigere enn noen gang at vi holder fokus på hva JYSK skal gjøre for å forbli konkurransedyktige og utvikle virksomheten.

Nemlig å fortsette å åpne nye butikker og oppdatere de eksisterende.

Et av de største prosjektene i den forbindelse er i Østerrike, der butikkene fra 1. oktober skifter navn fra Dänisches Bettenlager til JYSK. Det betyr blant annet at vi skal skifte alle butikkfasadene og lansere en helt ny nettbutikk.

Det skal vi gjøre uten å miste fokus på å holde kostnadene nede, slik at kundene velger JYSK også hvis krisen forverres.

Mer bærekraftige

Men det er naturligvis ikke det eneste fokusområdet vårt.

Før hele verdens oppmerksomhet ble rettet mot koronaviruset, var klimaendringer og virksomhetenes behov for å bli mer bærekraftige det absolutt viktigste på dagsordenen.

Og selv om koronaviruset helt sikkert har stor effekt på kort sikt, er arbeidet med bærekraft mye viktigere på lang sikt. Også for JYSK.

Derfor inngår bærekraft som den sjette søylen i strategien vår fra FY21, og i løpet av finansåret kommer JYSK til å lansere nye, ambisiøse mål for å redusere klimaavtrykket og bli mer bærekraftige.

Som ledelse er vi ansvarlige for å sikre at bærekraft er en del av beslutningsgrunnlaget når vi velger leverandører av produkter, transport, energi og mye annet.

Men bærekraft er også et individuelt ansvar, for klimautfordringene vi står overfor er også summen av alle de små beslutningene hver enkelt av oss tar hver eneste dag.

Derfor vil jeg også oppfordre dere alle til å ta de riktige valgene, og tenke bærekraft både på jobben og hjemme.

Med vennlig hilsen

Jan Bøgh
CEO og President, JYSK

Latest news

Russia status

JYSK Russland er på riktig vei etter begivenhetsrike måneder

17/09/2020 - Til tross for flere utfordringer i begynnelsen, er JYSK kommet godt ut fra start i Russland. Det forteller Country Manager Igor Raić. Planen er fortsatt å ekspandere med 9 butikker i det nye finansåret.

JYSK store front

JYSK presenterer rekordomsetning tross koronakrise

14/09/2020 - Til tross for store utfordringer på grunn av koronaviruset, bød regnskapsåret 2019/20 på ny rekordomsetning for JYSK.

DC Cheste

Nytt og moderne distribusjonssenter har åpnet dørene i Spania

07/09/2020 - Varer til JYSK-butikkene i Spania og Portugal blir nå levert fra Cheste, og ikke lenger fra Valencia. Det nye distribusjonssenteret i Cheste er mer moderne og større enn det gamle.

Legg til kommentar

Husk å holde en god tone:)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office