Skip to main content

JYSK viser vei med nye opplæringsmetoder

Dato: 12/02/2019

Author: Rune Jungberg Pedersen, Communications & CSR Director

Kategori: Careers & HR , Technology

Ivana Dragic Topic
Ivana Dragić Topić, Training Manager i JYSK Nordic, med den nye mobile opplæringen i en butikk.

Butikkmedarbeiderne i JYSK er generelt svært fornøyde med den nye mobile opplæringen, og mange andre foretak ser på JYSK for å hente inspirasjon.

I mai 2018 lanserte JYSK den første av en lang rekke mobile øvelser, som er basert på tilbakemeldinger fra butikkene og skal gjøre opplæringen mer interessant og realistisk.

Systemet er dessuten spesielt fordi man som bruker får svært konkret tilbakemelding sett fra et kundeperspektiv.

«Helt grunnleggende har vi skiftet fokus slik at medarbeiderne får løpende tilbakemeldinger mens de gjennomfører øvelsen. For JYSK er det jo ikke bare et mål at de ansatte skal bestå en test. Målet er derimot å sikre at de forstår hvordan ulike handlinger oppfattes av kunden, for det kan omsettes til både bedre kundeservice og enda høyere medarbeidertilfredshet», sier Ivana Dragić Topić, Training Manager i JYSK Nordic.

Og medarbeiderne har tatt godt imot de nye øvelsene.

En undersøkelse blant butikkmedarbeidere i alle JYSK Nordic-landene viser at 40 prosent gir de nye øvelsene karakteren 10 på en skala fra 1 til 10, mens 81 prosent gir karakteren 8 eller høyere.

Stor forbedring

Det er en stor forbedring i forhold til oppfatningen av det gamle opplæringsmateriellet, der bare 40 prosent ga karakteren 8 eller høyere, mens bare 7,1 prosent ga karakteren 10.

Det ser Ivana som et tydelig bevis på at den nye opplæringsmetoden er en suksess.

«Jeg er svært fornøyd med resultatet. Spesielt fordi årsaken til de høye karakterene er at medarbeiderne føler at de nye øvelsene ligner mye mer på det de opplever ute i butikkene til daglig, og at det er mye lettere å forstå tilbakemeldingene de får på øvelsene» sier Ivana.

Medarbeidernes vurdering

  • 40 prosent av medarbeiderne som har prøvd de nye øvelsene gir karakteren 10 på en skala fra 1 til 10.
  • 81 prosent gir de nye øvelsene karakteren 8 eller høyere.

Internasjonal oppmerksomhet

Og det blir ikke bare lagt merke til internt i JYSK.

JYSK er nominert til The Digital Learning Award, og både onsdag 13. februar og torsdag 14. februar skal Ivana tale på en stor HR-konferanse i London, der 9000 HR-medarbeidere fra hele verden er samlet for å lære av de beste.

10. april skal hun tale ved et lignende arrangement i Warszawa, noe som bekrefter inntrykket hennes av at andre foretak ser på JYSK for å hente inspirasjon.

«Måten vi i JYSK har endret opplæringen på, er noe kollegene mine i andre foretak snakker om. Ikke så mye den tekniske plattformen, men den unike måten vi utfører opplæring på, ved å be om tilbakemeldinger fra butikkene og å bruke en virtuell mentor til å gi tilbakemeldinger under opplæringen», sier Ivana.

Latest news

Group

District Managers evaluerer Retail Seminar i Bucureşti

16/09/2019 - Fem District Managers i JYSK fra fire forskjellige land har fortalt GOJYSK.com hvordan det var for dem å delta i Retail Seminaret i Bucureşti, og hva de har fått ut av det.

retail seminar

DM-er samlet til strategidager i Bucuresti

16/09/2019 - 4. og 5. september var alle District Managers, Retail Managers og Country Managers i JYSK invitert til Bucuresti for å lære mer om strategien og endringene i DM-enes rolle.

Lars Larsen funeral service

Medarbeidere hedrer JYSK-grunnlegger Lars Larsen

05/09/2019 - Medarbeidere i de 52 landene der JYSK har butikker hadde ett minutts stillhet den dagen Lars Larsen ble bisatt.

Legg til kommentar

Husk å holde en god tone:)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office