Skip to main content

JYSK inspiruje novými školicími metodami

Datum: 12/02/2019

Autor: Rune Jungberg Pedersen, Communications & CSR Director

Kategorie: Careers & HR , Technology

Ivana Dragic Topic
Ivana Dragić Topić, manažerka vzdělávání v JYSKu Nordic, předvádí na prodejně nový m-learningový systém.

Zaměstnanci prodejen JYSKu jsou nadmíru spokojeni s novými mobilními kurzy a řada jiných firem se JYSKem nechává inspirovat.

V květnu 2018 JYSK spustil prvních několik m-learningových kurzů, které měly výuku učinit zajímavější a realističtější, protože jsou založené na skutečných situacích a podnětech přímo z prodejen.

Systém navíc podává okamžitou a velice konkrétní zpětnou vazbu, jako kdyby přišla přímo od zákazníka.

"V postatě jsme změnili zaměření školení tak, aby zaměstnanci prodejen dostávali zpětnou vazbu už v průběhu kurzu. Smyslem totiž není pouze otestovat, zda zaměstnanec pochopil text, ale také zajistit, aby se na danou situaci dokázal podívat i z pohledu zákazníka a aby tak kurzy vedly ke zkvalitnění obsluhy a větší spokojenosti zaměstnanců," vysvětluje Ivana Dragić Topić, manažerka JYSKu Nordic pro vzdělávání.

Všechny kurzy se u zaměstnanců prodejen setkaly s pozitivní odezvou.

V nedávném průzkumu, kde zaměstnanci prodejen ze všech zemí JYSKu Nordic mohli kurzy hodnotit na stupnici od jedné do deseti, dostaly školicí materiály plný počet bodů od 40 procent zaměstnanců a 81 procent dotázaných kurzy ohodnotilo známkou vyšší než 8.

Velké zlepšení

Když měli zaměstnanci stejným způsobem hodnotit předchozí školicí materiály, udělilo 40 procent dotázaných známku vyšší než 8 a pouhých 7,1 procent hodnotilo známkou 10, což je jasným důkazem toho, že zaměstnanci JYSKu vnímají nové kurzy jako výrazné zlepšení.

"Jsou to velmi pozitivní výsledky. Vysoké hodnocení si nové kurzy vysloužily především díky tomu, že zaměstnanci vnímají jejich úzkou souvislost s každodenní prací v prodejně a zpětná vazba je mnohem srozumitelnější, protože se vztahuje ke skutečným situacím," říká Ivana.

Hodnocení zaměstnanců

  • 40 procent zaměstnanců, kteří nové kurzy vyzkoušeli, je na škále 1-10 ohodnotila známkou 10.
  • 81 procent kurzům udělilo známku 8 nebo vyšší.

Mezinárodní pozornost

A vynikající výsledky si vysloužily pozornost i mimo JYSK.

JYSK je nominován na cenu Digital Learning Transformation Award a 13. a 14. února Ivana vystoupí na konferenci v Londýně, kam se sjede na 9,000 personalistů z celého světa, aby se učili od těch nejlepších.

V dubnu bude Ivana mluvit na podobné konferenci ve Varšavě, což jen potvrzuje její dojem, že jiné firmy se JYSKem opravdu chtějí nechat inspirovat.

"Přeměna školení v JYSKu se pro mé kolegy z jiných firem opravdu stala námětem k hovoru. Proces učení našim zaměstnancům neusnadňuje ani tak technická platforma, jako spíš náš unikátní proces, kdy příkladové situace získáváme přímo od prodejen, a také využití virtuálního mentora k předání zpětné vazby," říká Ivana.

Latest news

Tým prodejny v Sorø

Top 11: Představujeme nejatraktivnější prodejny JYSKu

13/05/2019 - Už známe nejatraktivnější prodejny ze všech jedenácti zemí JYSKu Nordic.

Preview April

To nejlepší z #GOJYSK – duben 2019

10/05/2019 - Přinášíme výběr z nejlepších příspěvků z Instagramu za poslední měsíc.

Jean Brøns

Jéan oslavila 40 let v JYSKu

08/05/2019 - 2. května proběhly v Dánsku oslavy prvního zaměstnance, který v JYSKu pracuje čtyřicet let. Jéan Brøns nastoupila k Larsi Larsenovi do JYSKu v roce 1979 jako třetí zaměstnanec v pořadí. O čtyřicet let později je pořád spokojenou členkou JYSKovské rodiny.

Přidej komentář

Komentujte prosím slušně :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office