Skip to main content

MYCAREER управлява вашето личностно развитие

Дата: 11/01/2019

От: Christoffer Skjødt, Communications Intern

Категория: Careers & HR , People , Technology

Мобилно приложение MYCAREERВ началото на 2019 г. всички служители на JYSK получават достъп до MYCAREER, което е дигитално средство за управление на техния план за личностно развитие.

„Лично аз съм удивен от това колко много получавам от MYCAREER, който лесно се конфигурира и използва през работния ден. Инсталирал съм приложението на моя мобилен телефон и така имам възможността да следя и оценявам своето развитие, както и това на колегите ми, независимо къде се намирам.“

Това е оценката на Туомас Оксанен, който е Store Manager в Оулу (Ритахари), Финландия. От октомври 2018 г. той използва пробна версия на MYCAREER в помощ на плановете за личностно развитие в неговия магазин.

Едита
Едита Шлесер, Sales Assistant от Елк, Полша.

Едита Шлесер, Sales Assistant от Елк, Полша, също е тествала MYCAREER. Едита и Туомас признават, че MYCAREER е направил плановете за личностно развитие по-прости и ефикасни.

„Използвам системата всеки ден, за да си поставям цели за работата в магазина и личностното развитие. Мога съвсем ясно да видя къде ще постигна целите си и къде трябва да работя още за това“ – казва Едита.

Туомас
Туомас Оксанен, Store Manager в Оулу (Ритахари), Финландия.

Достъпен по всяко време

От март 2019 г. MYCAREER ще бъде въведен за всички техни колеги от JYSK и според Туомас и Едита, те могат да очакват нова и мобилна помощна система, която да улеснява техния работен ден.

„MYCAREER е огромно подобрение по отношение на обратна връзка и обсъждането на планове за развитие. Сега мога много лесно да поставям цели за моите служители, винаги имам възможност да прегледам тяхното развитие и да им предоставя обратна връзка“ – казва Туомас.

MYCAREER е достъпен навсякъде и по всяко време, където служителите го искат. Това е така, защото системата е достъпна за всички устройства – включително и за смартфони.

Latest news

Торбен Ладефогед Горет

Ново видео за сглобяване, фокусирано върху важни подробности

14/01/2019 - За да се гарантира, че клиентите винаги получават най-добри впечатления от JYSK, от съществено значение е всички изложени мебели да бъдат сглобени правилно

Представяне на MYCAREER

MYCAREER управлява вашето личностно развитие

11/01/2019 - В началото на 2019 г. всички служители на JYSK получават достъп до MYCAREER, което е дигитално средство за управление на техния план за личностно развитие.

Preview December

НАЙ-ДОБРОТО ОТ #GOJYSK – декември 2018 Г.

09/01/2019 - Прегледайте някои от най-добрите публикации в Instagram за последния месец.

You must have Javascript enabled to use this form.

About JYSK

Careers

JYSK Head Office