Skip to main content

JYSK zauzima jasan stav protiv zlostavljanja životinja

Datum: 18/01/2019

Author: Laura Roesgaard, Communications & CSR Consultant

Kategorija: Product Quality & Safety , CSR , Product Assortment

Kroz saradnju sa Međunarodnom laboratorijom za paperje i perje, JYSK osigurava da se paperje i perje ne čupa sa živih ptica.

Jorgani i jastuci su među osnovnim JYSKovim proizvodima i mnogi od njih sadrže paperje i perje. Kada govorimo o dobrobiti životinja u odnosu na paperje i perje, često se pojavljuje jedna određena tema: čupanje paperja sa gusaka dok su još uvek žive. Ovaj metod je okarakterisan kao zlostavljanje životinja i nelegalan je u Evropi i mnogim drugim oblastima.

Laurits Vestergaard je Quality Operation Manager u JYSKu i deo njegovog posla je da se uveri da dobavljači poštuju JYSKov Kodeks ponašanja za dobavljače u vezi sa opohođenjem prema životinjama. 

Laurits Vestergaard, Quality Operation Manager (menadžer operacije kvaliteta) u JYSKu
Laurits Vestergaard, Quality Operation Manager u JYSKu: „Ponosan sam što sam deo kompanije koja zauzima jasan stav protiv zlostavljanja životinja.“

„Ne prihvatamo zlostavljanje životinja i ulažemo mnogo energije i novca u njegovo sprečavanje. Želimo samo proizvode sa paperjem i perjem koji su nusproizvodi industrije hrane. Drugim rečima, paperje i perje koje dolazi od ptica koje su svejedno zaklane, a kod kojih je paperje i perje iščupano nakon klanja ptica“, objašnjava Laurits. 

Mala grupa dobavljača

JYSK ima malu grupu dobavljača proizvoda sa paperjem i perjem. Izbor ove male grupe dobavljača se zasniva na dva faktora: etici i kvalitetu.

Velika većina JYSKovih proizvoda sa paperjem i perjem dolazi od izabranih dobavljača iz Poljske, Danske i Norveške. Ovi dobavljači imaju svoje stroge postupke za sprečavanje uzimanje paperja sa živih ptica. Evropskim dobavljačima je zabranjeno da dobavljaju paperje povezano sa čupanjem sa živih životinja.   

Zajednički rad sa IDFL

Kina je najveći svetski proizvođač paperja i perja, a JYSK ima i nekoliko dobavljača iz Kine. Čupanje živih ptica u Kini je veoma retko, ali nije zabranjeno. JYSK u svakom slučaju ni pod kojim uslovima ne prihvata čupanje sa živih životinja. Sa tim ciljem, JYSK radi zajedno sa Međunarodnom laboratorijom za paperje i perje (IDFL). IDFL je laboratorija specijalizovana za inspekciju celokupnog lanca nabavke, uključujući i domaćinstva i kasapnice.

„Želimo da se stvari obavljaju na pravi način, a da bismo to osigurali, izabrali smo da neprestano nadgledamo lanac nabavke. IDFL je upravo prekontrolisao našeg najvećeg kineskog dobavljača i nije pronašao ništa sumnjivo“, kaže Laurits. 

Pored toga, svi JYSKovi dobavljači, iz Evrope i Kine, obavezani su samim ugovorom da isporučuju proizvode napravljene od paperja i perja dobijenih od zaklanih ptica. Tržišni dokumenti i posete dobavljačima osiguravaju da dobavljači ne krše ovaj ugovorni sporazum.

Guska

Latest news

One Day in JYSK - four colleagues share their workday (February 2020)

Jedan dan u JYSKu – četvoro kolega govore o svom radnom danu (februar 2020)

13/02/2020 - Za više od 23 000 kolega iz više različitih zemalja, ne postoje dva istovetna radna dana u JYSKu. Zamolili smo četvoro kolega iz JYSKa da podele fotografije svog radnog danu na GOJYSK.com.

Input from customers is a goldmine of knowledge

Povratne informacije kupaca su izvor znanja

10/02/2020 - JYSK uvodi anketu o zadovoljstvu kupaca u sve prodavnice da bi bolje razumeo šta kupci žele i kako bi pružio najbolju moguću uslugu.

DM 3.0: “It is nice to have a closer relationship with our District Manager”

DM 3.0: „Sjajno je kada District Manager (oblasni menadžer) blisko sarađuje sa nama“

29/01/2020 - Više vremena provedenog u prodavnicama i više digitalnih rešenja su neka od novosti u vezi sa DM 3.0 ulogom koja je u potpunosti implementirana u decembru 2019.

Komentariši

Ne zaboravi pravila ponašanja :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office