Skip to main content

JYSK zauzima jasan stav protiv okrutnosti nad životinjama

Datum: 18/01/2019

Author: Laura Roesgaard, Communications & CSR Consultant, JYSK

Kategorija: Product Quality & Safety , CSR , Product Assortment

Kroz saradnju sa Međunarodnom laboratorijom za paperje i perje, JYSK osigurava da se paperje i perje ne čupaju sa živih peradi.

Jorgani i jastuci su među JYSKovim osnovnim proizvodima, a mnogi od njih sadrže paperje i perje. Kada govorimo o dobrobiti životinja po pitanju paperja i perja, redovno se dotaknemo jedne specifične teme: čupanja paperja sa gusaka dok su još uvijek žive. Metoda je okarakterisana kao okrutnost prema životinjama i zakonom je zabranjena u Evropi i mnogim drugim područjima.

Laurits Vestergaard je Quality Operation Manager u JYSKu, a dio njegovog posla je da osigura da dobavljači ispunjavaju JYSKov Kodeks ponašanja dobavljača u pogledu tretmana životinja. 

Laurits Vestergaard, Quality Operation Manager (menadžer za pitanja kvaliteta) u JYSKu
Laurits Vestergaard, Quality Operation Manager u JYSKu: „Ponosan sam što sam dio kompanije koja zauzima jasan stav protiv okrutnosti nad životinjama.'

„Ne prihvaćamo okrutnost prema životinjama i ulažemo mnogo energije i novca u sprječavanje toga. Mi želimo samo proizvode sa paperjem i perjem, koji su nusproizvodi prehrambene industrije. Drugim riječima, paperje i perje koje dolaze od peradi koje su ionako trebale biti zaklane, i gdje se paperje i perje čupaju nakon što su ptice zaklane”, objašnjava Laurits. 

Mala grupa dobavljača

JYSK ima mali broj dobavljača proizvoda sa paperjem i perjem. Izbor ove male grupe dobavljača zasniva se na dva faktora: etička i kvalitetna razmatranja.

Velika većina JYSKovih proizvoda sa paperjem dolazi od odabranih dobavljača u Poljskoj, Danskoj i Norveškoj. Ovi dobavljači imaju svoje stroge procedure kako bi se spriječilo paperje od živih peradi. Zabranjeno je da evropski snabdjevači snabdijevaju paperjem čupanjim od živih životinja.   

Rad zajedno sa IDFL-om

Kina je najveći proizvođač paperja i perja na svijetu, a JYSK ima i nekoliko kineskih dobavljača. Čupanje sa žive peradi peradi u Kini je veoma rijetko, ali nije zabranjeno. JYSK, međutim, ni pod kojim okolnostima ne može prihvatiti čupanje sa živih životinja. Stoga, JYSK radi zajedno sa Međunarodnom laboratorijom za paperje i perje, IDFL. IDFL se specijalizirala za inspekcije u cijelom lancu nabavke, uključujući farme i klaonice.

“Želimo da se stvari urade na pravi način, a da bismo to osigurali, odlučili smo da kontinuirano pratimo naš lanac snabdijevanja. IDFL je upravo obavila pregled načina poslovanja našeg najvećeg kineskog dobavljača i nije našla ništa sumnjivo”, kaže Laurits. 

Pored toga, svi JYSKovi dobavljači, kako evropski tako i kineski, obavezuju se ugovorom isključivo da snabdijevaju proizvodima napravljenim od paperja i perja od zaklane peradi. Trgovinski dokumenti i posjete dobavljača osiguravaju da dobavljači ne krše ovaj ugovor.

Guska

Latest news

Norway mountain

Kampanja 3000 Store Managers pobuđuje interes za JYSK

23/06/2021 - Rezultati kampanje brendiranja poslodavca pokazuju impresivan interes javnosti i snažan interni angažman.

Ecser

Puno posla u JYSKovim distributivnim centrima

18/06/2021 - Broj JYSKovih prodavnica raste, a raste i broj distributivnih centara. Izgradnja distributivnog centra br. 9 u Ecseru u Mađarskoj napreduje prema planu, a puno toga se dešava i u drugim distributivnim centrima.

Komentiraj

Sjeti se pravila ponašanja :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office