Skip to main content

JYSK заема ясна позиция по отношение на жестокото отношение към животните

Дата: 18/01/2019

Author: Laura Roesgaard, Communications & CSR Consultant

Категория: Product Quality & Safety , CSR , Product Assortment

Благодарение на сътрудничеството си с Международната лаборатория за изпитване на пух и пера JYSK гарантира, че пухът и перата не са от живи птици.

Завивките и възглавниците са сред основните продукти на JYSK и голяма част от тях съдържат пух и пера. Когато говорим за благосъстоянието на животните във връзка с пух и пера, често се повдига един определен въпрос: скубането на пух от живи гъски. Методът се определя като жестокост към животните и е незаконен в Европа и много други места.

Лауритс Вестергаард е Quality Operation Manager в JYSK и част от задълженията му е да проверява дали доставчиците спазват Кодекса на JYSK за поведение на доставчиците по отношение на третирането на животните. 

Лауритс Вестергаард, Quality Operation Manager в JYSK
Лауритс Вестерфаард, Quality Operation Manager в JYSK: „Гордея се, че съм част от компания, която има ясно позиция срещу жестокостта към животните.“

„Не приемаме жестокостта към животните и инвестираме много усилия и средства, за да я предотвратим. Искаме само продукти с пух и пера, които са субпродукти на хранителната индустрия. С други думи, пух и пера от птици, които така или иначе ще бъдат заклани, и които са оскубани след като птиците са заклани“ – обяснява Лауритс. 

Малка група доставчици

JYSK има малък брой доставчици на продукти, съдържащи пух и пера. Подборът на тази малка група доставчици се прави въз основа на два фактора: етични и качествени съображения.

По-голямата част от продуктите на JYSK, които съдържат пух, идват от избрани доставчици от Полша, Дания и Норвегия. Тези доставчици имат собствени строги процедури, недопускащи скубането на пух от живи птици. Забранено е европейските доставчици да предоставят пух, оскубан от живи птици.   

Съвместна работа с IDFL

Китай е най-големият доставчик на пух и пера и JYSK има и няколко китайски доставчика. Скубането на живи птици в Китай се случва много рядко, но не е забранено. При все това, при никакви обстоятелства JYSK няма да приеме пух от живи птици. Затова JYSK си сътрудничи с Международната лаборатория за изпитване на пух и пера (IDFL). IDFL се специализира в проверки по цялата верига на доставчици, включително ферми и кланици.

„Искаме нещата да се извършват по правилния начин и за да гарантираме това, сме избрали непрекъснато да наблюдаваме нашата верига от доставчици. Съвсем наскоро IDFL е одитирала нашия най-голям китайски доставчик и не е открила нищо подозрително“ – казва Лауритс. 

Заедно с това всички доставчици на JYSK, както в Европа, така и в Китай, се задължават да доставят единствено продукти, произведени от пух и пера на заклани птици. Търговските документи и посещенията при доставчиците гарантират, че те не нарушават това договорно споразумение.

Гъска

Latest news

Зина

Зина се премести от Пловдив в София, за да търси нови предизвикателства

26/02/2020 - През Октомври 2019, Зина се премества в София, след като е повишена в позиция Заместник-управител в магазин JYSK, Sky City Mall.

Only only_preview

По-обширният онлайн асортимент увеличава продажбите в магазините

25/02/2020 - Чрез комбиниране на избора в нашите физически магазини с още по-обширен асортимент онлайн, JYSK задоволява потребностите на клиентите и осигурява увеличение на продажбите.

Petar Aleksandrov

Петър Александров, DMT: JYSK цени работливите, проактивните и находчиви хора

20/02/2020 - Петър Александров е започнал работа в JYSK през Септември 2018 година, като управител на втория JYSK магазин в град Пловдив. Сега той е участник в програма за обучение на регионални мениджъри (DMT), обучителна програма, която цели да подготви бъдещи регионални мениджъри.

Добави коментар

Не забравяйте добрия тон :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office