Skip to main content

JYSKillä on selvä kanta eläimiin kohdistuvaan julmuuteen

Päivämäärä: 18/01/2019

Author: Laura Roesgaard, Communications & CSR Consultant

Kategoria: Product Quality & Safety , CSR , Product Assortment

JYSK varmistaa yhteistyöllä kansainvälisen untuva- ja höyhenlaboratorion (The International Down and Feather Laboratory) kanssa, että untuvia ja höyheniä ei nypitä eläviltä linnuilta.

Peitot ja tyynyt ovat JYSKin ydintuotteita, ja monet niistä sisältävät untuvia ja höyheniä. Kun puhutaan untuviin ja höyheniin liittyvästä eläinten hyvinvoinnista, esillä on usein yksi erityinen aihe: untuvien nyppiminen yhä eläviltä hanhilta. Tämä julmuudeksi eläimiä kohtaan luokiteltu tapa on laiton Euroopassa ja monilla muilla alueilla.

Laurits Vestergaard on JYSKin Quality Operation Manager, ja osa hänen työtään on varmistaa, että toimittajat noudattavat eläinten kohtelussa JYSKin toimittajien toimintaohjetta. 

Laurits Vestergaard, Quality Operation Manager, JYSK
Laurits Vestergaard, Quality Operation Manager, JYSK: ”Olen ylpeä ollessani osa yritystä, joka ottaa selvän kannan eläimiin kohdistuvaan julmuuteen.”

”Emme hyväksy eläimiin kohdistuvaa julmuutta, ja käytämme paljon energiaa ja rahaa sen estämiseen. Haluamme vain untuva- ja höyhentuotteita, jotka ovat ruokateollisuuden sivutuotteita. Toisin sanoen untuvat ja höyhenet tulevat linnuista, jotka piti teurastaa joka tapauksessa ja joiden untuvat ja höyhenet nypitään sen jälkeen, kun eläimet on teurastettu”, Laurits selittää. 

Pieni ryhmä toimittajia

JYSKillä on pieni määrä untuva- ja höyhentuotteiden toimittajia. Tämän pienen toimittajaryhmän valinta perustuu eettisiin ja laadullisin näkökohtiin.

Suurin osa JYSKin untuvatuotteista tulee valituilta toimittajilta Puolassa, Tanskassa ja Norjassa. Näillä toimittajilla on omat tiukat menettelynsä, joilla estää untuvien nyppiminen eläviltä linnuilta. Eurooppalaisten toimittajien on kiellettyä hankkia elävänä kynimiseen liittyviä untuvia.   

Yhteistyö IDFL:n kanssa

Kiina on maailman suurin untuvien ja höyhenten toimittaja, ja JYSKillä on myös muutama kiinalainen toimittaja. Elävien lintujen nyppiminen on Kiinassa hyvin harvinaista, mutta ei kiellettyä. JYSK ei missään olosuhteissa hyväksy elävältä kynimistä. Siksi JYSK tekee yhteistyötä kansainvälisen untuva- ja höyhenlaboratorion IDFL:n (The International Down and Feather Laboratory) kanssa. IDFL on erikoistunut tarkastamaan koko tuotantoketjun, maatilat ja teurastamot mukaan lukien.

”Haluamme, että asiat tehdään oikein, ja sen varmistamiseksi olemme päättäneet jatkuvasti valvoa toimitusketjuamme. IDFL on juuri auditoinut suurimman kiinalaisen toimittajamme eikä löytänyt mitään epäilyttävää”, Laurits sanoo. 

Lisäksi kaikki JYSKin eurooppalaiset ja kiinalaiset toimittajat sitoutuvat toimittamaan vain teurastetuista linnuista saaduista untuvista ja höyhenistä valmistettuja tuotteita. Kauppa-asiakirjat ja toimittajakäynnit varmistavat, että toimittajat eivät riko tätä sopimusta.

Hanhi

Latest news

Henrik Laursen Møller

Uusi toimittajien ohjeistus nostaa rimaa

10/08/2020 - 20.6.2020 kaikille JYSKin ja Dänisches Bettenlagerin toimittajille esiteltiin uusi yhteinen toimittajan ohjeistus.

JYSK Netherlands celebrated 100 stores with a silent opening

Alankomaiden JYSK juhli sadatta myymälää hiljaisilla avajaisilla

03/08/2020 - Perjantaina 10.4.2020, Alankomaiden JYSK saavutti vaikuttavan virstanpylvään. Mutta JYSK-myymälän numero 100 juhlinta Den Burgissa, Texelin saarella, rajoittui hiljaisiin avajaisiin koronapandemian takia.

New JYSK store in just three weeks: “It has been a crazy time”

Uusi JYSK-myymälä vain kolmessa viikossa: ”Tämä on ollut hullua aikaa”

28/07/2020 - Kun hänen myymälänsä oli palanut, Store Manager Sine ja kollegansa Ringstedissä, Tanskassa, rakensivat uuden väliaikaisen JYSK-myymälän vanhaan korjaamoon. Siihen tarvittiin vain kolme viikkoa ja paljon yhteistyöhenkeä.

Lisää kommentti

Pidä ystävällinen sävy :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office