Skip to main content
Cotton. Photo Credit: BCI/Khaula Jamil

Spoločnosť JYSK sa zaviazala k používaniu udržateľne získavanej bavlny

Dátum: 25/01/2021

Author: Laura Roesgaard, Communications & CSR Consultant, JYSK

Kategória: Compliance and Quality , CSR , Product Assortment , Strategy

Do konca roka 2024 bude všetka bavlna používaná v textilných produktoch JYSK získavaná buď z recyklovaných, alebo udržateľnejších zdrojov.

V spoločnosti JYSK pracujeme na viacerých spôsoboch, ako znížiť negatívny vplyv na životné prostredie. Jednou z oblastí, na ktoré sa zameriavame, sú suroviny používané na výrobu našich produktov. 

Textilné produkty...

sú položky, aspoň 80 % hmotnosti ktorých tvorí textil, napríklad obliečky a uteráky.

Mnohé produkty JYSK sú vyrobené z bavlny. Bavlna je prirodzený materiál s mnohými dobrými vlastnosťami. Prináša však aj viacero výziev, keďže tradičné pestovanie vyžaduje obrovské množstvo vody a pesticídov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie.

Našťastie, existujú aj lepšie a udržateľnejšie spôsoby pestovania bavlny.

„V JYSK sme sa zaviazali získavať 100 % udržateľnejšiu bavlnu pre všetky textilné produkty do konca roka 2024. Pod udržateľnejšou bavlnou rozumieme bavlnu, ktorá je buď bio, recyklovaná, alebo získavaná prostredníctvom organizácie Better Cotton Initiative (Iniciatíva pre lepšiu bavlnu),“ vysvetľuje Rune Jungberg Pedersen, riaditeľ pre komunikáciu a CSR. 

Uznanie pre BCI, Khaula JamilČo je Better Cotton Initiative (Iniciatíva pre lepšiu bavlnu)?

Spoločnosť JYSK je členom Better Cotton Initiative (BCI), čo je najväčšia svetová iniciatíva pre udržateľnejšie získavanú bavlnu. 

BCI podporuje pestovateľov bavlny v tom, aby dosahovali udržateľnejšiu produkciu s vyšším výnosom. Vďaka iniciatíve absolvovali viac ako dva milióny pestovateľov bavlny školenie o používaní menšieho množstva vody a pesticídov. Školenie obsahuje aj spoločenské hľadiská, ako sú správne pracovné podmienky.

Bavlna v produktoch JYSK pochádza okrem iného aj z Pakistanu. Školenie BCI pre pestovateľov bavlny v Pakistane dosiahlo v sezóne 2018 – 2019 to, že pestovatelia spotrebovali pri produkcii v priemere o 15 % menej vody než pestovatelia, ktorí nie sú súčasťou BCI. Rovnako dosiahli v priemere o 11 % vyšší výnos než pestovatelia, ktorí nie sú súčasťou BCI.

Zmena sektora

Vedeli ste, že...

od konca roka 2024 bude všetko drevo používané v produktoch JYSK získavané z udržateľného lesného hospodárstva? Viac sa dočítate na GOJYSK.com

Cieľom BCI je zmeniť spôsob produkcie bavlny na globálnej úrovni, aby sa všetka bavlna z dlhodobého hľadiska produkovala udržateľnejším spôsobom.

„Zmenou cieľa obstarávania na udržateľnejšie získavanú bavlnu spoločnosť JYSK prispieva k zmene k lepšej a zodpovednejšej produkcii bavlny. Sme na to veľmi hrdí,“ oznamuje Rune. 

Dosledovateľnosť a kontrola

BCI pracuje s kontrolou a dosledovateľnosťou v súlade so zásadou zvanou hmotnostná bilancia. Je to spôsob sledovania celkového globálneho množstva bavlny s certifikátom BCI (označovanej aj ako „lepšia bavlna“), aj keď sa táto lepšia bavlna nedá fyzicky dosledovať od poľa ku koncovému produktu.

Viac informácií o hmotnostnej bilancii nájdete na domovskej stránke BCI

Uznanie pre BCI, Khaula Jamil

Všetky fotografie sú od BCI/Khaula Jamil.

 

 

Latest news

Forside

Spomienky na JYSK: Prvý zamestnanecký časopis, prvý internetový obchod a ľudské reklamy

24/02/2021 - Od otvorenia prvej predajne v Dánsku v roku 1979 sa toho v spoločnosti JYSK stalo naozaj veľa. GOJYSK.com sa vydalo do archívu, aby si pripomenulo, ako vyzeral svet spoločnosti JYSK v minulosti.

Gold F30

Recyklácia matracov je na Ukrajine predajným hitom

16/02/2021 - Uľahčenie odovzdania starého matraca na recykláciu a získanie zľavy na nový nákup je u zákazníkov na Ukrajine novým predajným hitom.

Helsinki colleagues

Nová rutina ušetrí až 1 milión kusov papiera

11/02/2021 - Rutina denného plánovania v predajniach už nevyužíva výtlačky, namiesto toho sa presunula do mobilov. Ušetrí sa tým až 1 milión hárkov tlačeného papiera ročne.

Add comment

Remember to keep a nice tone :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office