Skip to main content

Kľúčový je záujem

Dátum: 05/08/2022

Author: Zuzana Rafajlovič, Communications Manager

Kategória: Careers & HR , People

Od 1. júna 2022 je Slávka Gulánová novou HR manažérkou pre JYSK Česká republika a Slovensko.

Slávka Gulánová
Slávka Gulánová
HR manažérka pre JYSK Česká republika a Slovensko

Do manažérskeho tímu prichádza Slávka Gulánová z pozície HRBP pre JYSK Slovensko, v ktorej pôsobila od decembra 2018. Ako sama hovorí, o JYSKu sa najviac naučila práve prostredníctvom partnerstva s retailom.

Nástup do novej pozície sa hneď na začiatku spojil aj s výzvou s vytváraním nového tímu.

„Bolo to nečakané zistenie, ale zároveň je to príležitosť a ja som vďačná za poskytnutú dôveru,“ hovorí Slávka o príležitosti vytvorenia nového tímu a o začiatku novej kapitoly v oddelení HR.

Zvedavosť je cesta

Slávka o sebe hovorí, že je veľmi zvedavý človek a vyskúšala už viacero profesií. To vysvetľuje, ako sa z niekoho, kto vyštudoval parazitológiu na prírodovedeckej fakulte, stal personalista.

„Keď som sedela nad diplomovkou a pozerala do mikroskopu, uvedomila som si, že toto nie je pre mňa. Ja musím spolupracovať s ľuďmi, komunikovať a spoločne hľadať riešenia. Dlho mi trvalo, kým som sa našla, ale vďaka tejto skúsenosti som získala širší rozhľad. Pracovala som vo viacerých sférach a spolupracovala s mnohými profesiami, čo je pri práci personalistu veľká výhoda.“

Skúmanie života pod mikroskopom vystriedalo štúdium MBA a veľmi rôznorodá práca komunikačnej riaditeľky v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

„Mala som na starosti viacero oddelení ako marketing, vydavateľstvo, medzinárodné vzťahy a aj HR, kde som robila nábory. K tomu som potrebovala poznať náplň práce ľudí v rôznych oddeleniach. To som už presne vedela, že práve toto je moja cesta.“

Slávka Gulánová s úspešnými absolventmi SMT programu
Slávka Gulánová (celkom vpravo) s úspešnými absolventmi SMT programu. 

Oslovil ma inzerát

Príležitosť naplno sa venovať práci personalistu dostala Slávka ako HRBP v JYSKu.

„Oslovil ma inzerát, ktorý bol úplne iný ako ostatné - živý, praktický, s dôrazom na spoluprácu s retailom. Práca personalistu v JYSKu je skutočne iná. Základné postupy sú v mnohých firmách podobné, ale obsah a forma jednotlivých personálnych konceptov je v JYSKu odlišná - funkčná, praktická, zároveň priateľská a zapájajúca. Naša práca je zameraná na človeka, ktorý sa stáva súčasťou tímu JYSK. Tento prístup vyplýva z našich firemných hodnôt. Nevedela by som pracovať v korporáte, kde je zamestnanec iba číslo.“

Prechod zo štátnej inštitúcie do súkromnej sféry so sebou prináša zmeny. V čase, keď Slávka začínala ako HRBP pre JYSK Slovensko, bolo na Slovensku 42 predajní. 

„Páči sa mi praktickosť retailu, kde človek hneď vidí výsledky. V HR to tak nie je a ani to nemôžeme očakávať. V JYSKu je vzťah medzi HR a retailom natoľko blízky, že ak niekto dostane nový podnet, spracuje ho a pretaví do každodennej práce, výsledky sa dostavujú v dohľadnej dobe. Teší ma, keď sú moji kolegovia z retailu úspešní,“ hovorí Slávka.

„Pre JYSK je špecifická úzka spolupráca medzi personálnym oddelením a retailom, je to skutočné partnerstvo. Navzájom sa počúvame, dávame si spätnú väzbu. Je to o dôvere a o spolupráci, ktorá prináša ovocie.“

"U svojich kolegov hľadám autentický záujem o človeka v modrej košeli."
- Slávka Gulánová 

Kľúčový je záujem

Od 1. júna je Slávka Gulánová HR manažérkou pre JYSK Česká republika a Slovensko. Zhodou okolností si hneď po nástupe do novej pozície buduje kompletne nový tím. 

„Moja práca je závislá na práci mojich kolegov a ja si teraz budujem nový tím. Hľadám kolegov, ktorí budú mať radi svoju prácu a ktorí sa vedia stotožniť s našimi hodnotami – to znamená, že sú čestní, priami, samostatní a rozhodní. A čo je najdôležitejšie, hľadám kolegov, ktorí majú záujem – autentický záujem o človeka v modrej košeli.“

Po 14 rokoch sa v manažérskom tíme JYSK Česká republika a Slovensko vymenil zástupca HR oddelenia.

„Od môjho predchodcu som sa naučila, ako dôležitá je dôvera. Zaškoliť, ukázať, naučiť a potom dať ľuďom dôveru. Tento prístup vedenia k samostatnosti mám v sebe prirodzene aj ako mama a platí to aj v pracovnom vzťahu. Vytvoriť prostredie dôvery, v ktorom sa moji kolegovia môžu rozvíjať a byť im oporou.

Moju prácu vnímam ako zabezpečenie toho, aby sa naše zamestnanecké prísľuby stali realitou.“

SLÁVKA GULÁNOVÁ

  • má 42 rokov
  • pochádza z Bratislavy, ale spolu s manželom a 2 synmi žije v dome na vidieku
  • miluje balet
  • keď vyrastie, stane sa námorníčkou  

 

Latest news

Gordana

Vedúci predajne s úspešným prístupom

11/08/2022 - Tím GOJYSK.com navštívil Gordanu Jernejšekovú, vedúcu predajne so skvelými výsledkami v slovinskom meste Celje.

Slávka Gulánová, HR manažérka pre JYSK Česká republika a Slovensko

Kľúčový je záujem

05/08/2022 - Od 1. júna 2022 je Slávka Gulánová novou HR manažérkou pre JYSK Česká republika a Slovensko.

Lars Larsen

Spomienky z JYSKu: Všetko najlepšie, Lars Larsen!

05/08/2022 - V tomto špeciálnom vydaní spomienok z JYSKu oslavujeme nášho zakladateľa Larsa Larsena.

Add comment

Remember to keep a nice tone :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office