Skip to main content
Textiles recycling

Certifikát globálneho recyklačného štandardu pre spoločnosť JYSK

Dátum: 24/01/2023

Author: Laura Roesgaard, Sustainability Communications Consultant , JYSK

Kategória: CSR

JYSK už niekoľko rokov predáva produkty s certifikátom GRS a ďalším krokom na tejto ceste je získanie recyklačného certifikátu pre JYSK ako spoločnosť.

Lars Ringtved
Compliance and Quality Director, Lars Ringtved Nielsen.

Zvyšovanie množstva recyklovaného materiálu vo výrobkoch je dôležitou súčasťou stratégie udržateľnosti spoločnosti JYSK. Zvyšuje sa aj počet výrobkov, ktoré sú úplne alebo čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov. Niektoré z nich majú označenie GRS - Global Recycled Standard (Globálny recyklačný štandard).

V budúcnosti sa chce JYSK ešte viac zamerať na recyklačný štandard, preto sa spoločnosť rozhodla požiadať o udelenie certifikátu GRS pre celé svoje podnikanie. 

„Veríme v GRS ako dôkladnú a platnú certifikáciu týkajúcu sa recyklovaných materiálov. Keď predávame a uvádzame na trh produkt obsahujúci aj recyklovaný materiál, musíme vedieť, že recyklované materiály sú naozaj recyklované. Jedná sa o naozaj zložitú kontrolu celého dodávateľského reťazca, ale systém GRS nám s týmto pomôže," hovorí Lars Ringtved Nielsen, Compliance and Quality Director.

Ďalším dôvodom, prečo si spoločnosť JYSK vybrala GRS, je aj to, že táto certifikácia pokrýva stále viac materiálov. To je veľmi dôležitý faktor pre spoločnosť so širokým sortimentom.

čo je GRS?

Výrobky s certifikátom GRS
GRS-certified cushions.

GRS - Global Recycled Standard (Globálny recyklačný štandard) je medzinárodná norma, ktorá stanovuje požiadavky pre kontrolu spoločností a spotrebiteľského reťazca. To znamená, že produkty certifikované podľa GRS obsahujú recyklovaný materiál, ktorý bol overený ako recyklovaný a je vysledovateľný od recyklátora až po konečný produkt.

GRS tiež stanovuje prísne sociálne a environmentálne požiadavky, ďalej požiadavky na zabránenie používania potenciálne nebezpečných chemikálií.

JYSK musí spĺňať požiadavky

Aby spoločnosť JYSK získala certifikáciu GRS, musí spĺňať jej požiadavky. Centrála JYSKu aj distribučné centrá budú preto podliehať auditu, napr. podľa sociálnych aspektov GRS. Audit tiež preveruje oddelenie nákupu a dodržiavanie environmentálnych a chemických požiadaviek.

„Veľmi sa tešíme na spoluprácu s GRS a na získanie vlastného certifikátu. Veríme, že je to pre nás a našu prácu dôležitý krok do budúcna a povedie nás k tomu, aby sme dosiahli náš strategický cieľ - väčší podiel recyklovaného obsahu v našich produktoch,“ hovorí Lars Ringtved Nielsen.

Konkrétny cieľ týkajúci sa zdrojov pre výrobky s certifikáciou GRS ešte nebol stanovený, ale bolo rozhodnuté, že všetky nové textílie obsahujúce recyklované materiály musia mať certifikáciu GRS.

Logo GRS

Latest news

Pascal Mustafi

Pascalov dlhý návrat do života

09/02/2023 - Pascal Mustafi dokázal, že nič nie je nemožné. Napriek ťažkému zdravotnému postihnutiu bude čoskoro asistentom predaja na plný úväzok.

Norway

Spomienky z JYSKu: Nový názov v Nórsku, výrobky JYSKu sú aj online a Nordic Mood sa šíri do sveta

07/02/2023 - GOJYSK.com zapátral v archívoch, aby vám ukázal ako vyzeral svet JYSKu v minulosti.

Mikael Nielsen

Ambasádor zamestnancov oslavuje 35 rokov v JYSKu

01/02/2023 - Po 35 rokoch v JYSKu, z toho 15 vo vrcholovom manažmente, sa Mikael Nielsen stále venuje vytváraniu čo najlepšieho pracovného prostredia pre všetkých zamestnancov JYSKu, bez ohľadu na to, či pracujú v dánskom Strueri alebo v Splite v Chorvátsku.

Add comment

Remember to keep a nice tone :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office