Skip to main content
Textiles recycling

JYSK blir certifierat enligt Global Recycled Standard

Datum: 24/01/2023

Author: Laura Roesgaard, Sustainability Communications Consultant , JYSK

Kategori: CSR

Sedan några år tillbaka har JYSK sålt GRS-certifierade produkter och för att fortsätta resan har JYSK beslutat att bli GRS-certifierat som företag.

Lars Ringtved
Compliance and Quality Director, Lars Ringtved Nielsen.

Att öka mängden återvunnet innehåll i produkterna är en viktig del av JYSKs hållbarhetsstrategi och antalet produkter som helt eller delvis är tillverkade av återvunnet material ökar. Vissa av dessa bär etiketten Global Recycled Standard (GRS).

JYSK kommer framöver att stärka sitt fokus på GRS och som en viktig del av denna resa har JYSK beslutat att ansöka om en GRS-certifiering som omfattar vår egen verksamhet.

- Vi tror på GRS som en grundlig och giltig certifiering med avseende på återvunnet material. När vi säljer och marknadsför en produkt som innehåller återvunnet innehåll måste vi veta att de återvunna materialen faktiskt är återvunna. Det är en mycket komplex procedur att kontrollera det genom hela sin leverantörskedja, men GRS-systemet hjälper oss att göra det, och vi kan dra nytta av deras arbete och kontrollsystem, säger Lars Ringtved Nielsen, Compliance and Quality Director.

En annan anledning till att JYSK har valt GRS är att standarden omfattar allt fler material. Detta gör det mycket relevant för JYSK som ett företag med ett brett utbud av olika produkter.

Vad är GRS?

GRS-certifierade produkter
GRS-certifierade kuddar.

Global Recycled Standard (GRS) är en internationell, frivillig standard som ställer krav på tredjepartsrevisioner och en kedja av spårbarhet. Det innebär att produkter som är certifierade enligt GRS innehåller återvunnet material som har verifierats som återvunnet och är spårbart från återvinningsföretaget till slutprodukten.

GRS ställer också strikta sociala och miljömässiga krav. Dessutom är kemikalier med potential att vara skadliga inte tillåtna att användas i GRS-certifierade produkter.

JYSK ska uppfylla kraven

För att bli GRS-certifierad måste JYSK uppfylla kraven i GRS. Därför kommer både JYSKs huvudkontor och distributionscentraler att granskas enligt tillexempel, de sociala aspekterna av GRS. Vid revisionen granskas även om JYSKs upphandlingspolicy omfattar de miljö- och kemikalieaspekter som krävs.

- Vi ser mycket fram emot att utöka vårt arbete med GRS och att få vårt eget certifikat. Vi tror att det är ett viktigt steg för oss att framtidssäkra vårt arbete och för att nå våra strategiska mål om mer återvunnet innehåll i våra produkter, säger Lars Ringtved Nielsen.

Något specifikt inköpsmål för GRS-certifierade produkter är ännu inte satt, men det har beslutats att alla nya textilier som innehåller återvunnet material ska vara GRS-certifierade.

GRS logotyp

Latest news

Pascal Mustafi

Pascals långa väg tillbaka till livet

09/02/2023 - Pascal Mustafi har bevisat att allt är möjligt. Han har en svår funktionsnedsättning och blir snart butikssäljare på heltid.

Norway

JYSK-minnen: Ett nytt namn i Norge, produkter går online och Nordic Mood blir globalt

07/02/2023 - GOJYSK.com har varit i arkiven för att se hur JYSKs värld såg ut förr.

Mikael Nielsen

Medarbetarnas ambassadör firar 35 år på JYSK

01/02/2023 - Efter 35 år på JYSK, varav 15 av dem i högsta ledningen, ligger Mikael Nielsens fokus kvar på att skapa den bästa arbetsplatsen för alla anställda på JYSK. Oavsett om de arbetar i Struer, Danmark eller i Split, Kroatien.

Lägg till kommentar

Kom ihåg att vara trevlig :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office