Skip to main content

Kažite „zbogom“ gomili od plastike: Nova održiva ambalaža za posteljinu i čaršave

Datum: 30/04/2021

Author: Anders Græsbøll Buch, Communications Consultant, JYSK

Kategorija: Attractive Stores , CSR

Nova ambalaža
Dnevna svetlost stavlja fokus na teksturu i boju materijala u novoj ambalaži.

Od kraja januara, u prodavnicama vidimo nove ambalaže za posteljinu i čaršave. U toku je prelazak sa plastične ambalaže na papirnu sa FSC sertifikatom, što će odvesti JYSK korak dalje u održivijem smeru.

Posteljina i čaršavi u novoj ambalaži izgledaju mnogo bolje u prodavnici. Odustajanjem od plastične ambalaže, mogu se mnogo jasnije videti boje proizvoda, što brže privlači pažnju kupaca.

Od kraja januara, u toku je prelazak sa plastične ambalaže na papirnu za posteljinu i čaršave. Tomek Błaszczyk, prodavac u JYSKu u Skjernjevicama u Poljskoj, već je iskusio dosta prednosti.

Kombinacija kvaliteta sa novom etiketom utiče na vrednost artikala i automatski ih povećava. Pored toga, papirna traka u sredini proizvoda olakšava pronalaženje informacija o veličini i drugih tehničkih specifikacija.

„Naši kupci su to primetili. S jedne strane, podržavaju i čestitaju odgovornom pristupu životnoj sredini. S druge strane, ističu prednosti novih FSC papirnih traka u smislu boljeg upoznavanja sa proizvodom i prijatne prezentacije u prodavnici“, kaže Tomek.

Nekoliko prednosti

Sveukupno, nova ambalaža će ukloniti 27 miliona plastičnih kesa godišnje. Ako biste zgužvali sve te kese i bacili ih na pod JYSK prodavnice prosečne veličine od 950 kvadratnih metara, kese bi napunile celu prodavnicu i nagomilale se iznad vaše glave.

Ali promena donosi više prednosti. Uklanjanjem 27 miliona plastičnih kesa, izbegava se stvaranje oko 475 tona plastike proizvedene od fosilnih goriva. Ovo takođe pomaže u smanjenju emisije ugljenika u JYSKu. Nova ambalaža je napravljena od papira sa FSC sertifikatom (FSC N001715) i može se 100% reciklirati.

Glavna ambalaža se sastoji od kartonske kutije i još uvek ima plastičnu kesu za zaštitu proizvoda prilikom njihovog isporučivanja u prodavnice. Ovde je važno odvojiti plastične kese za reciklažu u magacinu. Kupac kod kuće ima samo papirnu traku koju može da reciklira u kanti za papir.

„Većina naših kupaca nije u mogućnosti da reciklira meke plastične kese kod kuće, ali nova papirna ambalaža može da se reciklira gotovo svuda. Plastične kese iz glavne ambalaže možemo da recikliramo sa komercijalnim partnerima za reciklažu“, kaže Lars Høgh Jensen, Packaging Development Specialist (stručnjak za razvoj ambalaže) u JYSKu.

Pre
Svetlost se odbija od stare plastične ambalaže.

Vrhunsko iskustvo kupaca

Nova ambalaža će takođe pomoći u tome da kupci imaju vrhunsko iskustvo prilikom razgledanja rafova. Međutim, kupce treba i dalje podsticati na to da dodirnu i osete sjajne izložbene postavke proizvoda kako bi proizvodi za ambalažu ostali uredni i čisti.

„Kada se odluče za dizajn i kvalitet, mogu da preuzmu proizvod sa rafa“, kaže Kathrine Møller Vinther, Category Manager Bed linen & Sheets (menadžer kategorije za posteljinu i čaršave).

Biće prelaznog perioda dok se sva posteljina i čaršavi sa plastičnom ambalažom ne prodaju, pre nego što se „gomili od plastike“ može reći konačno „zbogom“.

Latest news

JYSK Strategy Kickoff 2021

CEO tokom planiranja strategije: „Store Manageri su važniji od rukovodećeg tima menadžera“

18/05/2021 - Na godišnjem planiranju strategije, President (predsednik) i CEO (generalni direktor) JYSKa, Jan Bøgh, odredio je pravac za sledeću fiskalnu godinu i naglasio značaj Store Managera (menadžera prodavnica).

Berlin

U Berlinu se testira novi koncept prodavnice

17/05/2021 - U Berlinu je 10. maja otvoren prototip novog koncepta prodavnice SC3 Compact. Koncept je osmišljen kao rešenje za manje prodavnice sa dobrom lokacijom koje nemaju mogućnost proširenja.

Carla preview

Jedan dan u JYSKu – verzija Store Managera

12/05/2021 - Na GOJYSK.com želimo da obeležimo našu međunarodnu kampanju brendiranja poslodavaca koja slavi dostizanje 3000 prodavnica i čiji je cilj da privuče 2000 dodatnih Store Managera (menadžera prodavnica).

Komentariši

Ne zaboravi pravila ponašanja :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office