3 rezultata za 'BSCI'
Ninna

"Mnogo mi znači što JYSK preuzima odgovornost"

10/09/2018 - Ninna je posvećena CSR-u, a kao novi Compliance Specialist (stručnjak za usaglašenost) u JYSK-u, i ona je ključna za rad sa odgovornim menadžmentom lanca snabdjevanja.

Actona Factory in China

Interni fokus na odgovornost je važan

13/02/2018 - Kako bi se napravila razlika za ljude koji rade naše proizvode, trebamo imati odgovarajući način razmišljanja. Stoga, rad sa BSCI-om bi trebao biti vidljiv.

ScanCom

"Naši proizvodi moraju biti odgovorno proizvedeni."

18/01/2018 - JYSK je član BSCI-a, međunarodnog sistema kontrole i edukacije. Kroz BSCI, JYSK preuzima odgovornost za uslove pod kojima se proizvode naši proizvodi.