Skip to main content

Nové plagáty – rovnaký JYSK

Dátum: 04/09/2019

Author: Rune Jungberg Pedersen, Communications & CSR Director

Kategória: Strategy

V rámci našej novej stratégie Seamless and Closer to the Customer dostanú všetky predajne, kancelárie a distribučné centrá nové plagáty, ktoré obsahujú názov a vysvetlenie stratégie ako aj nášho JYSK House.

JYSK House prichádza v novom a modernom dizajne, ale popisy v jednotlivých miestnostiach sú veľmi podobné. Je to preto, lebo naša vízia a misia sa nezmenili. Platí to aj pre naše JYSK Values, JYSK Leadership, Customer Promises a koncept Sales & Service.

Nižšie si môžete pozrieť nové plagáty stratégie pre naše predajne:

Nový strategický plagát JYSK
JYSK House prichádza v novom a modernom dizajne, ale popisy v jednotlivých miestnostiach sú veľmi podobné.

 

Latest news

One Day in JYSK - four colleagues share their workday (February 2020)

Jeden deň v spoločnosti JYSK – štyria kolegovia nám priblížia svoj pracovný deň (február 2020)

13/02/2020 - V spoločnosti JYSK, ktorá má v rôznych krajinách sveta viac než 23 000 zamestnancov, žiadne dva pracovné dni nie sú rovnaké. Štyroch zamestnancov spoločnosti JYSK sme požiadali, aby sa s nami na GOJYSK.com podelili o fotografie zo svojho pracovného dňa.

Input from customers is a goldmine of knowledge

Názory zákazníkov sú ako zlatá baňa poznatkov

10/02/2020 - Spoločnosť JYSK zavádza vo všetkých predajniach prieskum spokojnosti zákazníkov, aby lepšie pochopila potreby zákazníkov a poskytla im tie najlepšie služby.

DM 3.0: “It is nice to have a closer relationship with our District Manager”

DM 3.0: „Je úžasné, že máme s oblastným manažérom užší vzťah“

29/01/2020 - Viac času na predajniach a viac digitálnych riešení sú len príklady nových zmien vo funkcii DM 3.0, ktoré boli plne zavedené v decembri 2019.

Add comment

Remember to keep a nice tone :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office