Skip to main content

Návšteva v teréne

Dátum: 19/12/2022

Author: Zuzana Rafajlovič, Communications Manager

Kategória: Attractive Stores , People

Každý rok v jeseni sa vedenie spoločnosti JYSK vydáva na návštevu do terénu. Návštevy v jednotlivých krajinách, tzv. Field visit, sa plánujú dlho dopredu, aby mohli zástupcovia vedenia navštíviť viaceré krajiny a aby sa na to kolegovia z predajní mohli náležite pripraviť.

Jeden koncept rovnaký pre všetkých

Nový koncept predajní 3.0 je rovnaký pre všetky obchody vo všetkých krajinách, kde JYSK pôsobí. Naplnenie tejto vízie je podmienené dodržiavaním pravidiel a detailov, ktoré si vyžadujú dôslednosť, kompetentné vedenie a v neposlednom rade aj kontrolu.

„Každú jeseň sa vydávame na cestu do terénu, aby sme navštívili predajne JYSK a stretli sa s kolegami z rôznych krajín. Chceme naživo vidieť prevedenie nášho konceptu v predajniach a uistiť sa, že jeho realizácia prebieha všade správne. Aby sme dosiahli ešte lepšie výsledky, spolu s nami prichádzajú aj kolegovia z oddelení Retail Development, Sales & Expansion a Purchase,“ hovorí Mikael Nielsen, Executive Vice President – Retail.

Na Slovensku sa návšteva v rámci Field visit koná každý druhý rok, vedenie spoločnosti striedavo navštevuje slovenské a české predajne. Začiatkom decembra 2022 privítali slovenské predajne návštevu v zložení: Rami Jensen, Deputy President & CEO, Mikael Nielsen, EVP – Retail, Jørgen Lund, EVP Marketing, Sales & Expansion, Carsten Weinkouff, Retail Development Director, Ivana Lamy Žulčáková, Regional Head of Sales Nordic JCZ/JSK a Henrik Fisker, Retail Concept Manager.

Na slovenských cestách ich sprevádzali - Peter Brányik, generálny riaditeľ pre JYSK CZ a SK, Roman Orviský, obchodný riaditeľ pre JYSK Slovensko, Jan Kudweis, manažér konceptu, Pavel Rouček, koordinátor konceptu, a v jednotlivých predajniach ich spolu s miestnym tímom privítali oblastné vedúce Eva Kuráková a Lucia Chovancová. 

„Field visit je pre nás šanca ukázať vedeniu spoločnosti dve veci - ako kvalitne vieme pracovať s JYSK konceptom a aký máme motivovaný personál na predajniach. Zároveň je to výborná príležitosť na stretnutie s našimi šéfmi a možnosť rozprávať sa s nimi o našej práci priamo na našich predajniach. Celej návšteve predchádza obdobie mierne stresujúcich príprav a aj keď to možno bude znieť čudne, ja sa vždy na tých pár hodín celkom teším,“ hovorí Roman Orviský, obchodný riaditeľ pre JYSK Slovensko.

Prípravy na návštevu

Dánska návšteva zavítala do štyroch predajní – v Dunajskej Strede, v Komárne, v Nových Zámkoch a v Bratislave navštívili Zlaté Piesky. Výber predajní je v rukách RM Romana Orviského: „Zvyčajne navštívime v rámci Field visit štyri predajne. Tohtoročná štvorka patrí medzi obratovo najsilnejšie a má dlhodobo vysoký štandard, čo je pri Field visit obrovskou výhodou. Pri dolaďovaní detailov nám výrazne pomáhajú kolegovia Honza a Pavel z konceptu.“

Vedúci predajní nám povedali o prípravách aj o dojmoch z návštevy. Pre každého z nich to bola premiéra.

„Pre mňa to síce bol prvý Field visit, ale prípravu som už raz absolvovala v roku 2020, kedy sa to nakoniec tesne pred termínom muselo zrušiť. Preto to bolo tentokrát o niečo jednoduchšie,“ hovorí o prípravách Milada Czödörová, vedúca predajne v Dunajskej Strede.

„Celkovo boli prípravy vítaným spestrením a výzvou, ale nerobili sme to všetko len kvôli Field visit. Je to dlhodobá práca, kedy sme upravovali predajňu na bežné dni, aby bola pripravená pre zákazníkov. Návšteva vedenia bola čerešničkou na torte a pre nás česť, že vybrali nás a ďalšie dve predajne z nášho distriktu,“ hovorí Milada, ktorá má po návšteve veľmi dobrý pocit.

Návšteva v teréne, JYSK Dunajská Streda

Pre Milana Likéra, vedúceho predajne JYSK Komárno, to bola veľká pocta: „Veľmi sme sa potešili, že môžeme prezentovať našu predajňu pred vedením spoločnosti.“

V deň návštevy bol prítomný spolu s ďalšími troma kolegami a je hrdý na to, ako to zvládli – prezentáciu predajne aj poctivú prípravu. „Potešil ma Roman Orviský, keď nám v rámci priebežnej kontroly už pár týždňov pred Field visit povedal, že by sme mohli predajňu aj hneď odprezentovať a nemali sa za čo hanbiť. To je znak toho, že sa obchody priebežne udržiavajú vo vysokom štandarde. Našlo sa pár drobností na doladenie, ale dostalo sa nám uznania a bolo to prínosné pre celý tím,“ hovorí Milan.

Návšteva v teréne, JYSK Komárno

Správe o voľbe predajne v rámci návštevy vedenia sa potešili aj v Nových Zámkoch.

„Už samotný výber bol pre mňa pochvalou. Svedčí to o tom, že naša predajňa je stále pekná, uhladená, doplnená. Takisto to potvrdzuje naše výsledky hodnotenia komerčnosti a AS hodnotenia,“ hovorí Jozef Bujna, vedúci predajne JYSK Nové Zámky.

Nové Zámky boli prvou zastávkou a začínalo sa ešte pred otvorením.

„Návšteva prebiehala dobre, myslím, že boli naozaj spokojní. Mikaelovi Nielsenovi som ukázal kanceláriu, kde máme na stene rôzne ocenenia a odchádzal so slovami, že táto predajňa je na vysokej úrovni,“ hovorí Jozef.

Návšteva v teréne, JYSK Nové Zámky

Koniec dobrý, všetko dobré

Dobrý pocit zanechala návšteva vedenia aj u Vladimíra Schillera, vedúceho bratislavskej predajne Zlaté Piesky, ktoré boli doslova zlatým klincom na záver. Bola to totiž posledná zastávka na tohtoročnej návštevnej šnúre.

„Atmosféra bola príjemná, uvoľnená, akákoľvek nervozita opadla podaním rúk a vzájomným predstavením,“ hovorí Vlado o dôležitom dni, ktorému predchádzali náležité prípravy.

„Nanovo sme si prechádzali všetky úseky, všetko prekontrolovali a dolaďovali. S prípravou nám pomáhala naša DM Lucia Chovancová, deň vopred prišli aj kolegovia z iných predajní. Jak príprava, tak samotná návšteva mi pripomenula, že je potrebné sa ešte viac sústrediť na detaily,“ hovorí Vlado.

Návšteva v teréne, JYSK Zlaté Piesky

Tu a tam sa síce našli drobné nedostatky, ale celková prezentácia konceptu 3.0 dopadla na Slovensku výborne. V spokojnom duchu sa lúčil aj Mikael Nielsen:

„Naša návšteva na Slovensku bola fantastická. Stretli sme skvelých kolegov so správnym prístupom a videli sme atraktívne predajne pripravené pre zákazníkov. Výborné prevedenie konceptu 3.0. svedčí o skvelej práci každého z vás.“

Pochvalné slová zazneli aj od domácich: „Kolegovia na predajniach a ich DM potvrdili oprávnenosť nominácie svojich predajní do plánu Field visit. Zvládli to na jednotku a ja im za to ďakujem!“ hovorí Roman Orviský.

Latest news

Pascal Mustafi

Pascalov dlhý návrat do života

09/02/2023 - Pascal Mustafi dokázal, že nič nie je nemožné. Napriek ťažkému zdravotnému postihnutiu bude čoskoro asistentom predaja na plný úväzok.

Norway

Spomienky z JYSKu: Nový názov v Nórsku, výrobky JYSKu sú aj online a Nordic Mood sa šíri do sveta

07/02/2023 - GOJYSK.com zapátral v archívoch, aby vám ukázal ako vyzeral svet JYSKu v minulosti.

Mikael Nielsen

Ambasádor zamestnancov oslavuje 35 rokov v JYSKu

01/02/2023 - Po 35 rokoch v JYSKu, z toho 15 vo vrcholovom manažmente, sa Mikael Nielsen stále venuje vytváraniu čo najlepšieho pracovného prostredia pre všetkých zamestnancov JYSKu, bez ohľadu na to, či pracujú v dánskom Strueri alebo v Splite v Chorvátsku.

Add comment

Remember to keep a nice tone :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office