Skip to main content

JYSK tänker halvera sina CO2-utsläpp

Datum: 13/07/2021

Author: Laura Roesgaard, Communications & CSR Consultant, JYSK

Kategori: CSR

Hållbarhet står högt på JYSKs dagordning, och flera nya initiativ har inletts. Det senaste är nya mål för att minska våra växthusgasutsläpp. 

För drygt ett år sedan började Sam Harrington på JYSK då han tillträdde den nya positionen som Sustainability Manager. Han skulle gå i täten för arbetet med att öka JYSKs hållbarhet.  

Sedan dess har mycket hänt. Ett mödosamt arbete inleddes där enorma mängder siffror samlades in för att sedan sammanställas i kolossala kalkylblad och därefter utfördes komplicerade beräkningar. Tack vare detta har JYSK numera en tydlig bild av hur omfattande verksamhetens CO2-utsläpp är.

Sam
Sam Harrington är Sustainability Manager på JYSK sedan 2020.

– JYSK har alltid varit bra på att mäta och styra allt som har med ekonomin att göra. Nu beräknar vi även företagets CO2-avtryck, och har för första gången fått ett tydligt grepp om hur mycket vår verksamhet påverkar klimatförändringarna. De här kunskaperna ska hjälpa oss att fatta bättre beslut om hur vi på bästa sätt kan reducera vårt CO2-avtryck, säger Sam.

Baserat på insamlade data har JYSK nu definierat mål för att reducera sina utsläpp av växthusgaser, inklusive CO2. 

Halvering innan 2030

JYSK strävar efter att halvera utsläppen av växthusgaser från el och värme till våra butiker, distributionscentraler, kontorsfastigheter och företagets egna fordon innan 2030 (med 2019 som baslinje) samtidigt som vi fortsätter att öppna 200 nya butiker varje år.  

Flera initiativ ska hjälpa oss att nå målet, bland annat solpaneler och andra typer av grön energi och CO2-neutrala värmekällor. 

Gör skillnad

JYSK har arbetat med att effektivisera sina anläggningar i flera års tid. Vi har till exempel bytt till LED-belysning i nästan alla butiker, distributionscentraler och kontorsfastigheter.

Medan Sam fortsätter att samla in data och sjösätta flera initiativ kan alla kollegor redan idag göra skillnad. 

– Alla JYSK-medarbetare kan hjälpa till att minska vårt CO2-avtryck genom att släcka lampor och stänga av elektriska apparater när de inte används. Alla butiksteam kan göra stor skillnad genom att se till att termostaterna är rätt inställda och att hålla porten till lagret stängd så mycket som möjligt, säger Sam.
 

CO2-neutralitet till 2050

JYSKs verksamhet som detaljhandlare innebär att företagets CO2-avtryck omfattar mycket mer än vad vi själva är direkt ansvariga för. Största delen av utsläppen kommer från de fabriker som producerar våra varor, och från de fartyg och lastbilar som transporterar varorna till våra distributionscentraler, butiker och kunder. 

Därför vill JYSK samarbeta med våra leverantörer och transportpartner för att definiera konkreta mål för att minska deras växthusgasutsläpp. 

JYSKs mål är att uppnå CO2-neutralitet i allt vi gör innan 2050.
 

Lake
 

Latest news

Ireland status

Från 10 till 20 butiker: JYSK Irland förbereder sig inför nästa steg

21/07/2021 - Trots pandemin har JYSK Irland lyckats locka till sig ett stort antal kunder, något som lett till fina försäljningssiffror både för nät- och butiksförsäljning. Under räkenskapsåret 2021–2022 planerar JYSK Irland att fördubbla antalet butiker från 10 till 20.

Liverpool

En säljande stil går hem i butikerna

15/07/2021 - Den första månaden av Sales Attitude Competition är över, och andra omgången pågår för fullt. I Storbritannien har vinnaren av första rundan fått blodad tand.

JYSK will cut carbon emissions in half

JYSK tänker halvera sina CO2-utsläpp

13/07/2021 - Hållbarhet står högt på JYSKs dagordning, och flera nya initiativ har inletts. Det senaste är nya mål för att minska våra växthusgasutsläpp.

Lägg till kommentar

Kom ihåg att vara trevlig :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office