Skip to main content

Bråda tider på JYSKs distributionscentraler

Datum: 18/06/2021

Author: Anders Græsbøll Buch, Communications Consultant, JYSK

Kategori: Logistics

Antalet JYSK-butiker stiger och detsamma gäller antalet distributionscentraler. Bygget av distributionscentral nummer 9 i Ecser i Ungern går enligt plan, och det händer mycket nytt även på de övriga distributionscentralerna.

JYSKs mål är att nå 5 000 butiker på internationell nivå. För att det ska vara möjligt måste även antalet distributionscentraler inom JYSK öka, eftersom de spelar en viktig roll när det gäller att leverera produkterna till butikerna och direkt till kunderna.

Därför har GOJYSK.com gjort en kort rundresa till några av våra distributionscentraler för att höra om senaste nytt.

DC Ecser, ungern

I Ecser i Ungern tar den kommande distributionscentral nummer 9 allt tydligare form. Under hösten 2022 ska frontzonen med områden för manuell plockning och 152 gates vara klar, och under sista kvartalet 2022 kommer den automatiska delen med höglagren att tas i bruk. Se bilderna i galleriet.

DC10

JYSK har tecknat ett avtal om ett markområde i Lelystad i Nederländerna. Här ska JYSK investera 200 miljoner euro i en ny distributionscentral som ska stå färdig sommaren 2024. Mer info kommer.

DC Kammlach, tyskland

Kammlach

Kammlach

I april köpte JYSK ett markområde på 22 000 kvadratmeter precis bredvid distributionscentralen. Marken ska användas för att bygga ut DCK och framför allt höglagret. Projektgruppen för utbyggnaden påbörjar sitt arbete i juni.

DC Uldum, Danmark

Uldum

Distributionscentralen i Uldum har byggts ut med ett område för manuell plockning på 9 000 kvadratmeter, vilket innebär att lagret nu täcker en total markyta på 91 000 kvadratmeter.

Uldum

Därutöver har man infört ett nytt, automatiskt system med robotar för onlinebeställningar. 29 robotar flyttar runt 279 lagerhyllor med en kapacitet på 300 beställningar i timmen. Fram tills nu har systemet producerat över 150 000 onlinebeställningar. Systemet byggs just nu ut för att kunna hantera 450 beställningar i timmen och kommer att vara klart för användning före årets Black Friday.

DC Nässjö, Sverige

Även i Nässjö håller JYSK på att bygga ut. I och med den ökande försäljningen ökar också antalet medarbetare. JYSK behöver därför mer lagerutrymme och fler praktiska områden för personalen.

Under fas 1 kommer man att bygga ut matsalen, så att maten kan lagas på plats i köket, och parkeringsplatsen. Planerad start är i oktober eller november.

Under fas 2 kommer man att utöka lagerkapaciteten och öka antalet gates. Denna fas har precis dragit igång och just nu pågår planering.

DC Homberg, tyskland

Homberg

DHC drabbades hårt av coronakrisen eftersom Homberg endast levererar till butiker i Tyskland, där butikerna hölls stängda under en lång period. Bland annat har man ägnat den tid som man fått över åt att förnya tekniken i höglagren.

Latest news

Ireland status

Från 10 till 20 butiker: JYSK Irland förbereder sig inför nästa steg

21/07/2021 - Trots pandemin har JYSK Irland lyckats locka till sig ett stort antal kunder, något som lett till fina försäljningssiffror både för nät- och butiksförsäljning. Under räkenskapsåret 2021–2022 planerar JYSK Irland att fördubbla antalet butiker från 10 till 20.

Liverpool

En säljande stil går hem i butikerna

15/07/2021 - Den första månaden av Sales Attitude Competition är över, och andra omgången pågår för fullt. I Storbritannien har vinnaren av första rundan fått blodad tand.

JYSK will cut carbon emissions in half

JYSK tänker halvera sina CO2-utsläpp

13/07/2021 - Hållbarhet står högt på JYSKs dagordning, och flera nya initiativ har inletts. Det senaste är nya mål för att minska våra växthusgasutsläpp.

Lägg till kommentar

Kom ihåg att vara trevlig :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office