Skip to main content

Arbetsmiljö i fokus på JYSK

Datum: 08/06/2018

Av: Charlotta Lindborg, HR Manager

Kategori: Careers & HR

Charlotta Lindborg
Charlotta Lindborg, HR Manager på JYSK Sverige.

Medarbetarna hos oss på JYSK är generellt mycket nöjda med arbetsmiljön på sin arbetsplats. Men det betyder inte att vi slutar utveckla arbetsmiljön. Tvärtom har den fysiska arbetsmiljön stort fokus hos oss på JYSK.

I början av året genomfördes en medarbetarundersökning i hela JYSK Nordic. Den visar att JYSKs medarbetare i Sverige har högre arbetsglädje än genomsnittet i branschen och att vi har starka lokala team där förtroendet för närmsta chef är högt.

Det är glädjande att det är så många som trivs på JYSK. Nu jobbar vi vidare för att göra JYSK Sverige och handeln till en ännu mer attraktiv arbetsplats bland annat genom att fortsätta sätta fokus på den fysiska arbetsmiljön.

Fokus på fysisk arbetsmiljö

Arbetsmiljö är viktigt. Det är en av de faktorer som påverkar trivsel och medarbetarnöjdhet mest. På JYSK tar vi hälsa, säkerhet och trivsel på stort allvar och vill skapa goda förutsättningar för att hantera varorna i butik.

Därför har vi under maj månad inventerat samtliga butiker vad gäller hjälpmedel och satt upp tydliga krav på vilka hjälpmedel butikerna ska ha. Ett exempel är elektriska hjälpmedel, som alla butiker ska ha. Och i de fall där det saknats är hjälpmedel nu beställda och förväntas levereras till butikerna under sommaren.

Under det gångna året har vi också lagt stor fokus på att utbilda i ergonomi. Det är viktigt för oss att arbetet i butikerna ska vara hållbart. Vi förtydligar riktlinjerna för tunga lyft och vill att samtliga medarbetare ska ingå i arbetsrotation så att alla har kompetens att hjälpa till vid varumottagning.

Enkät bland butikschefer

På JYSK lägger vi stort värde i att medarbetarna använder sin rätt och skyldighet att påtala brister och utmaningar som kan dyka upp i vår verksamhet. Ofta leder samtalet med medarbetare till värdefulla förändringar i verksamheten.

Under året har vi genomfört en enkät där vi frågat 70 butikschefer vilka förmåner de skulle vilja se i JYSK. Bland de 3 mest efterfrågade förmånerna hamnade ökning av friskvårdsbidrag vilket resulterade i att vi tog beslut om att öka friskvårdsbidraget med 150 procent.

Våra JYSK values, "Corporate spirit" och "Colleague" lever i högsta grad tack vare bra ledarskap och duktiga medarbetare. Jag är stolt och glad över våra drivna medarbetare och ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans.

Latest news

Jan Bøgh

Uppdatering från vår CEO: JYSK Nordic öppnar i Ryssland

16/11/2018 - Efter en lång och grundlig process har man beslutat att JYSK Nordic ska öppna sina första butiker i Ryssland i april 2020.

Marzena Dedek

Grekiska kunder möts av ett polskt leende

13/11/2018 - När Marzena Dedek och hennes man, som är från Grekland, valde att flytta från Polen till Grekland tog Marzena snabbt kontakt med JYSK Grekland för att höra sig för om tänkbara jobb. Nu arbetar hon i JYSK-butiken i Gerakas i Aten.

JYSK Greece employees

Grekisk framgångstro redan från början

12/11/2018 - JYSK Grekland har haft en mycket positiv utveckling sedan den första butiken öppnades i september 2015. Detta beror inte minst på de grekiska medarbetarnas storartade insatser, och många av dem har varit med redan från början.

You must have Javascript enabled to use this form.

About JYSK

Careers

JYSK Head Office