Skip to main content

Nagrada za JYSK za održivi razvoj

Датум: 04/06/2018

Author: Laura Roesgaard, Sustainability Communications Consultant , JYSK

Категорија: Awards , Sustainability

Celokupan drveni baštenski nameštaj iz JYSKa mora da bude proizveden od drveta sa FSC sertifikatom. Ova politika je nedavno rezultirala nagradom koju je dodelio FSC za Dansku.

Na FSC® glavnoj skupštini u Danskoj u maju mesecu, JYSK je dobio lepu drvenu diplomu. Razlog za nagradu je naša javna politika koja kaže da celokupan drveni baštenski nameštaj mora da bude napravljen od drveta koje potiče iz šumarstva sa FSC sertifikatom. 

Činjenice o FSC-u

Svako drvo koje ima FSC sertifikat može da se prati, što znači da se svaka veza između šume i potrošača proverava i ima FSC broj – JYSKov broj je FSC® N001715.

Šumarskim radnicima u šumama sa FSC sertifikatom su obezbeđeni odgovarajući uslovi rada.

U šumi sa FSC sertifikatom postoje oblasti u kojima se drveće nikada ne seče što pomaže stvaranju boljih uslova za životinjski i biljni svet.

FSC radi na stvaranju veće održivosti u šumskim oblastima u svetu koje su najviše izložene.

Pročitajte više o FSC-u na sajtu https://ic.fsc.org/en

Ova diploma se uručuje po prvi put, a Loa Dalgaard Worm, Secretariat Director (Direktor sekretarijata) u FSC-u za Dansku je o ovoj nagradi rekao sledeće:

„FSC želi da se zahvali JYSKu i drugim kompanijama članicama koje imaju jasan odnos prema drvetu sa FSC sertifikatom. Time što javno navode svoju politiku 100% zaštite za jednu grupu proizvoda ili više njih, kompanije donose promene i pokreću čitava tržišta. One šalju jasan signal kako u svojim kompanijama, tako i spoljnom svetu o pravcu u kome žele da idu.“

Dugoročni fokus

Već nekoliko godina JYSK radi na povećanju udela drveta iz održivih šuma u našem asortimanu. Baštenski nameštaj je oblast koja je od početka u posebnom fokusu, a danas se celokupno drvo koje se koristi u ovoj kategoriji proizvoda dobija iz šuma sa FSC sertifikatom.

Između ostalog, FSC oznaka znači da drvo potiče iz održivih šuma, gde se ne poseče više drveća od količine koju šuma može prirodno da nadomesti, istovremeno uzimajući u obzir prirodu, životinjski svet i ljude.

Posao se nastavlja

JYSK je takođe fokusiran na povećanje udela proizvoda koji su napravljeni od drveta sa FSC sertifikatom u okviru drugih kategorija proizvoda. Menadžment je doneo odluku da to treba da bude u fokusu interne strategije.

FSC nagrada

Latest news

JYSKs orchard in Croatia is open

Oko sveta: JYSK bira FSC, događaj u vrtu u Španiji i novi voćnjak u Hrvatskoj

19/04/2024 - S vremena na vreme vršimo pregled nedavnih događaja i aktivnosti iz određenih JYSKovih zemalja. Više o najnovijima pročitajte ovde.

Posjet danske ambasade JYSKu u Ljubljani

Ambasador danske ambasade posetio prodavnicu i JYSKovu kancelariju u Ljubljani

03/04/2024 - U sklopu posete Sloveniji, Erik Vilstrup Lorenzen, ambasador danske ambasade u Mađarskoj, posetio je JYSKovu kancelariju, koja se nalazi u sklopu prodavnice u BTC centru u Ljubljani.

Germany

JYSK slavi dva rođendana u jednoj godini

02/04/2024 - Ovo je 45. godina JYSKovog poslovanja, a istovremeno i 40. godišnjica JYSKa Nemačka.

Komentariši

Ne zaboravi pravila ponašanja :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office