Skip to main content

Společnost JYSK odměněna za úsilí o udržitelný rozvoj

Datum: 04/06/2018

Author: Laura Roesgaard, Sustainability Communications Consultant , JYSK

Kategorie: Awards , Sustainability

Veškerý dřevěný zahradní nábytek společnosti JYSK musí být vyroben ze dřeva certifikovaného FSC. Výsledkem těchto zásad bylo udělení ocenění od FSC Dánsko.

Na valné hromadě FSC® Dánsko konané v květnu společnost JYSK obdržela pěkný dřevěný diplom. Důvodem byla skutečnost, že máme zavedeny veřejné zásady, které udávají, že veškerý dřevěný zahradní nábytek musí být vyroben ze dřeva pocházejícího z lesního hospodářství s certifikací FSC. 

Fakta o FSC

Veškeré dřevo s certifikátem FSC je zpětně dohledatelné, což znamená, že všechny spojovací články mezi lesním porostem a spotřebitelem jsou kontrolovány a mají přiděleno číslo FSC – JYSK má číslo FSC® N001715.

Pracovníci v lesním hospodářství FS mají zaručeny řádné pracovní podmínky.

V lesích FSC jsou oblasti, kde nikdy nedochází k těžbě stromů, což pomáhá vytvářet lepší podmínky pro zvířata i rostliny.

FSC usiluje o větší udržitelnost v nejvíce exponovaných lesnických oblastech světa.

Více o organizaci FSC se dočtete na https://ic.fsc.org/en

Je to poprvé, kdy se tento diplom předává, a Loa Dalgaard Worm, ředitelka sekretariátu organizace FSC Dánsko, o této ceně říká následující:

„FSC by ráda ocenila společnost JYSK a další členské společnosti, které mají jasný postoj vůči dřevu s certifikací FSC. Díky veřejnému prohlášení o 100% uplatnění zásad u jedné nebo více skupin výrobků společnosti ovlivňují celé trhy. Vysílají tak jasný signál, interně i externě, ohledně svého směřování.“

Dlouhodobé zacílení

Společnost JYSK již několik let pracuje na zvýšení podílu udržitelného dřeva ve svém sortimentu. Od začátku se zaměřujeme zejména na oblast našeho zahradního nábytku, a v současnosti veškeré dřevo používané v této kategorii výrobků pochází z lesního hospodářství s certifikací FSC.

Označení FSC mimo jiného znamená, že toto dřevo je produktem udržitelného lesního hospodářství, které nedovoluje pokácet více stromů, než kolik je les schopen přirozeně obnovit, a zároveň bere ohledy na přírodu, zvířata a lidi.

Práce pokračuje

Společnost JYSK se rovněž zaměřuje na zvyšování podílu výrobků ze dřeva s certifikací FSC v dalších kategoriích výrobků. Vedení společnosti rozhodlo, že se jedná o interní strategický cíl.

Ocenění FSC

Latest news

JYSKs orchard in Croatia is open

Letem světem: JYSK se rozhoduje pro FSC, zahradní slavnost ve Španělsku a nový sad v Chorvatsku

19/04/2024 - Tu a tam shrnujeme, co se aktuálně děje v některých zemích JYSKu. O nejnovějších událostech se dočtete v tomto článku.

Ceny ČPV

PARASPORTOVEC ROKU

16/04/2024 - V úterý 9. 4. se uskutečnil slavnostní galavečer k příležitosti vyhlášení Cen Českého paralympijského výboru.

Deputy Store Managers meeting

Společný meeting všech vedoucích prodejen a jejich zástupců

15/04/2024 - V březnu se konal meeting všech manažerů prodejen, kterého se poprvé zúčastnili i všichni zástupci manažerů prodejen.

Přidej komentář

Komentujte prosím slušně :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office