Skip to main content

JYSK nagrađen za održivi napor

Datum: 04/06/2018

Author: Laura Roesgaard, Communications & CSR Consultant, JYSK

Kategorija: Awards , CSR

Sav JYSK vrtni namještaj mora biti proizveden od drveta s FSC certifikatom. Ova politika rada je nedavno nagrađena od FSC-a za Dansku.

Na generalnoj skupštini FSC® za Dansku u maju, JYSK je primio lijepu drvenu diplomu. Razlog ovoga je to što imamo javnu politiku u kojoj se navodi da sav drveni vrtni namještaj mora biti izrađen od drveta, koje dolazi iz šuma sa certifikatom FSC-a. 

Činjenice o FSC-u

Svo drvo s certifikatom FSC-a može se pratiti, što znači da se provjeravaju sve veze između šume i potrošača i imaju FSC broj - JYSK-ov broj je FSC® N001715.

Šumskim radnicima u FSC šumama su osigurani odgovarajući radni uslovi.

U FSC šumi, postoje dijelovi gdje se drvo nikada ne sjeće jer to pomaže u kreiranju boljih uslova i za biljni i životinjski svijet.

FSC radi na više održivosti u najizloženijim šumskim oblastima u svijetu.

Pročitajte više o FSC-u na https://ic.fsc.org/en

To je prvi put da je uručena ova diploma, i Loa Dalgaard Worm, Secretariat Director (direktor sekretarijata) u FSC za Dansku, kaže sljedeće o ovoj nagradi:

„FSC želi odati počast JYSK-u i drugim kompanijama članicama koje imaju jasan stav o drvetu sa FSC certifikatom. Javnim iznošenjem 100% politika o jednoj ili više grupa proizvoda, kompanije donose promjene i pomjeraju cijela tržišta. Šalju jasan signal, interno i eksterno, o smjeru u kojem se žele kretati.“

Dugoročni fokus

Nekoliko godina, JYSK radi na povećanju udjela održivog drveta u našem asortimanu. Od samog početka, posebno se fokusiramo na naš vrtni namještaj, i danas svo drvo koje se koristi za ovu kategoriju proizvoda dolazi iz šuma sa FSC certifikatom.

Između ostalog, FSC znači da drvo dolazi od održivog upravljanja šumskim fondom, gdje se ne siječe više drveća nego što šuma prirodno može nadomjestiti - a u isto vrijeme se vodi računa o životinjskom i biljnom svijetu.

Rad se nastavlja

JYSK je takođe fokusiran na povećanje udjela proizvoda izrađenih od drveta sa FSC certifikatom u okviru naših drugih kategorija proizvoda. Rukovodstvo je odlučilo da bi to trebalo biti interni strateški fokus.

FSC nagrada

Latest news

Three Store Managers Chrismas products

Naša tri menadžera prodavnica pokazuju najbolje božićne proizvode

02/12/2022 - Tri menadžera prodavnica pokazuju svoje omiljene proizvode iz novog božićnog asortimana.

Lars Ringtved

JYSK se obavezuje na smanjenje otiska tekstilne industrije

29/11/2022 - JYSK se pridružuje danskoj dobrovoljnoj sektorskoj saradnji, koja za cilj ima smanjenje ekološkog i klimatskog otiska tekstilne industrije.

Jan Bøgh

JYSK je ponovo postigao rekordne rezultate

24/11/2022 - U svom predgovoru godišnjem izvještaju, pod naslovom "vrijednosti tokom turbulentne godine", President & CEO (predsjednik i izvršni direktor) Jan Bøgh se osvrće na prethodnu godinu u JYSKu.

Komentiraj

Sjeti se pravila ponašanja :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office