Skip to main content

Oppdatering om koronasituasjonen fra vår CEO

Dato: 20/03/2020

Author: ,

Kategori: People

CEO of JYSK Jan Bøgh

Kjære kolleger

De siste ukene har Europa vært i en situasjon som ingen av oss har opplevd før. En situasjon som er svært utfordrende for bedrifter generelt, for JYSK og selvfølgelig for oss alle som enkeltmennesker.

Ikke minst fordi vi har sett mange dødsfall i noen land, og mange har mistet et kjært familiemedlem.

Vi har også opplevd at størsteparten av butikkene våre er blitt stengt av myndighetene, og vi har sett hvordan folk i store deler av verden har blitt oppfordret eller til og med tvunget til å holde seg hjemme i forsøket på å dempe spredningen av koronaviruset.

Jeg har full forståelse for at dette er utfordrende for mange av dere – både jobbmessig og personlig – og dere har alle ansvar for å passe på dere selv og deres nærmeste.

Det er klart at dette har førsteprioritet i den nåværende situasjonen.

Test av verdiene våre

Men det er også viktig at de som fortsatt jobber, fokuserer på å sikre JYSK.

JYSK er en stor og økonomisk sterk virksomhet, men det betyr ikke at JYSK ikke blir påvirket av den nåværende krisen.

Når størsteparten av butikkene våre er stengt, mens vi fortsatt må betale størsteparten av kostnadene våre, står JYSK overfor en stor utfordring.

Derfor har det aldri vært viktigere å omfavne JYSK-verdiene våre enn akkurat nå: Kjøpmann, Kollega og Lagånd.

Derfor må vi være kloke og gode kjøpmenn. Vi må redusere kostnadene våre der det er mulig, og vi skal fortsette å selge både på nettet og i de butikkene som fortsatt er åpne. Det skylder vi både JYSK og hverandre, men også myndighetene og samfunnet som på ulike måter gir økonomisk støtte til næringslivet i denne perioden.

Det handler også om å være gode kolleger. Vi skal sørge for å holde nødvendig avstand i butikkene, på distribusjonssentrene og på kontorene. Vi skal passe på å vaske og sprite hendene våre regelmessig, og vi skal be kundene om å gjøre det samme. Men vi skal også huske at ikke alle er like utsatt for trusselen fra koronaviruset. Vi skal gjøre en ekstra innsats for å beskytte kolleger som er ekstra utsatt på grunn av alder eller sykdom. Det er også en del av det å være en god kollega.

Vi skal også ta vare på lagånden. Vi står sammen om å løse utfordringene, og selv om det er vanskelige tider, har det vært oppmuntrende å se hvordan dere klarer å holde sammen, holde humøret oppe og gjøre deres beste hver dag. Det er verdsatt, og det er nødvendig for at JYSK skal fortsette å være en sterk virksomhet.

Derfor kan jeg love dere alle at ikke bare jeg, men også resten av ledelsen hver dag yter maksimalt for å få JYSK gjennom krisen på en best mulig måte.

Det må tas vanskelige beslutninger og jobbes hardt, men til gjengjeld er jeg sikker på at JYSK på sikt kommer styrket ut av denne krisen. Det er også grunnen til at vi i størst mulig grad fortsetter å åpne nye butikker og gjennomføre planlagte butikkaktiviteter. Vi skal nemlig være i god form og klare når krisen er over, slik at JYSK fortsetter å være en suksesshistorie også i fremtiden.

Ta vare på dere selv.

Med vennlig hilsen

Jan Bøgh
CEO og President, JYSK

Latest news

FSC Week 2020

Verdens skoger sier takk for FSC

30/03/2020 - Gracias, obrigado, thank you, tak. Temaet for årets FSC-uke er et globalt "takk" fra skoger over hele verden for å velge bærekraftig trevirke.

CEO of JYSK Jan Bøgh

Oppdatering om koronasituasjonen fra vår CEO

20/03/2020 - De siste ukene har Europa vært i en situasjon som ingen av oss har opplevd før. En situasjon som er svært utfordrende for bedrifter generelt, for JYSK og selvfølgelig for oss alle som enkeltmennesker.

WELCOME TO JYSK – MEET FOUR NEW COLLEAGUES (MARCH 2020)

VELKOMMEN TIL JYSK – MØT FIRE NYE KOLLEGER (MARS 2020)

18/03/2020 - Vi har spurt fire nye JYSK-kolleger fra ulike land hvordan det har vært å starte i JYSK. Her kan du møte Hayat fra Bulgaria, Elena fra Spania, Nino fra Vest-Balkan og Panos fra Hellas.

Legg til kommentar

Husk å holde en god tone:)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office