Skip to main content

Uppdatering från vår VD: Halvvägs genom ett oförutsägbart FY23

Datum: 16/02/2023

Author: ,

Kategori: Strategy

Jan Bøgh
Jan Bøgh
President and CEO

Kära kollegor,

Vi är halvvägs genom FY23 och världen omkring oss fortsätter att vara mycket oförutsägbar. Vi har följt den förödande jordbävningskatastrofen i Turkiet och Syrien, och JYSK och Lars Larsen Group har donerat totalt 2 miljoner danska kronor till Röda Korset och UNICEF, som är närvarande och ger nödhjälp i de drabbade områdena. Våra tankar går till offren och familjerna.

Ur ett affärsperspektiv fortsätter JYSK att framgångsrikt navigera i de globala utmaningar som vi och så många andra företag står inför just nu, såsom inflationstrycket, fortsatta störningar i försörjningskedjan och minskande kunders köpkraft.

Om en vecka är det ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina och startade ett krig som ingen av oss förväntat sig eller kunnat föreställa sig. De mänskliga tragedier och förstörelse vi är vittnen till är förödande och vi stöder krigets offer så gott vi kan genom humanitära organisationer. Kriget har också förstärkt globala utmaningar orsakade av Covid-19 och fortsätter att påverka globala företag. Under allt detta fortsätter våra ukrainska kollegor att imponera på oss med sin vilja att hålla våra butiker öppna i landet och leverera resultat trots de tragiska omständigheterna.

Ur ett globalt JYSK-perspektiv närmar sig omvandlingen av One JYSK sitt slut. Under de första veckorna av kalenderåret 2023 har vi framgångsrikt " vänt " våra tre distributionscenter i Tyskland till samma planeringssystem som resten av JYSK. Vi har nu ett enhetligt sätt att arbeta över hela JYSK och en enklare och mer pålitlig beställningsprocess för butiker samtidigt som vi levererar på vår strategi, "Sömlös och närmare kunden."

Jag och mitt ledarteam erkänner och uppskattar verkligen allt ditt hårda arbete.

Under den senaste månaden tillkännagav vi att EVP Henrik Naundrup, EVP Peter Andsager och CBDO Jacob Krogh Andersen kommer att kliva in i Lars Larsen Group Retail med mig och EVP Niels Veien från den 1 september 2023.

Samtidigt tillkännagav vice VD och VD Rami Jensen sin nya EMT. JYSK rekryterar för närvarande en ny Executive Vice President för finans, och Ramis framtida koncernledning kommer även att bestå av en Executive Vice President för Retail Development, Customer Service och Business to Business, som kommer att ledas av Carsten Weinkouff. Tidigare VD för SengeSpecialisten , Martin Bang, blir ny Executive Vice President för inköp. EVP:s Mikael Nielsen, Jan Verhoek, Ole Thomsen och Jørgen Lund kommer att fortsätta inom sina respektive områden i JYSK EMT.

Jag vet att Rami och det nya ledarteamet framgångsrikt kommer att leverera på JYSKs långsiktiga tillväxtstrategi samtidigt som de förblir trogna de kärnvärden som vårt företag bygger på.

På ett personligt sätt vill jag tacka er alla för ert engagemang och positiva attityd trots de nuvarande globala utmaningarna och osäkerheterna som påverkar oss i hela verksamheten. Jag och mitt ledarteam ser och uppskattar verkligen allt ditt hårda arbete.

Vänliga hälsningar,

Jan Bøgh
President and CEO

Latest news

Team Metz

JYSK Frankrike öppnar ny butik och huvudkontor

15/02/2024 - JYSK France har öppnat en helt ny butik och flyttat in i ett nytt huvudkontor i Metz.

Rami Jensen

Uppdatering från vår CEO: Vi är halvvägs genom FY24

11/02/2024 - Tack så mycket för ert deltagande i vår medarbetarundersökning.

Lene Simonsen är rektor för JYSKs butikschefsutbildning

Möt Lene - rektor för butikschefsutbildningen

30/01/2024 - Lene Simonsen är rektor för JYSKs butikschefsutbildning. Hittills har hon sett till att över 170 talanger fått växa och ta nästa steg i sin karriär.

Lägg till kommentar

Kom ihåg att vara trevlig :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office