Skip to main content
Truckutbildning

JYSK satsar på intern truckutbildning

Datum: 21/04/2021

Author: Daniel Persson, Communication Manager Sverige

Kategori: Careers & HR , Product Quality & Safety

Att veta hur man hanterar truckar och liftar på ett säkert sätt är centralt för alla butikanställda.
Nu satsar JYSK på att internutbilda huvudinstruktörer så att fler ska kunna sprida kunskapen.

Truckutbildning
Thomas Johansson visar hur man kan hantera en truck. Roddi Ahmed Hassan är en av de som numera kan utbilda internt inom JYSK.

De centrala utbildningarna med externa utbildare var för omfattande och tog inte hänsyn till de specifika förutsättningar som finns på JYSK. Då beslutade JYSK Sverige att ta saken i egna händer.
I veckan utbildades de första huvudinstruktörerna i egen regi - en utbildning som följer den branschgemensamma läroplanen och är kvalitetssäkrad med hjälp av en auktoriserad utbildningsaktör.
Från och med nu kan därför även Thomas Lennartsson, till vardags butikschef i Ängelholm, Carolina Alfsson, Retail Store Supporter i västra regionen och Roddi Ahmed Hassan, Retail Store Supporter i östra regionen: sprida kunskapen vidare internt.
Antalet huvudinstruktörer inom JYSK är numera sex.
– Jag är stolt. Nu har vi visat att vi klarar det här minst lika bra som de auktoriserade företagen, säger Caroline Amarelle, arbetsmiljöspecialist på JYSK.

Truckutbildning
Thomas Johansson, till vardags Retail Store Supporter i östra regionen, har varit med och skapat internutbildningen.

Tillsammans med Thomas Johansson har hon varit med och konstruerat utbildningen som hölls i butiken i Staffanstorp och på huvudkontoret i Arlöv. 
Tanken är att de tre huvudinstruktörerna som nu utbildats, i sin tur ska lära ut den viktiga kunskapen till de som ska instruera medarbetare i varje distrikt.
– När vi tagit fram utbildningen har vi sett till att allt är relevant och applicerbart för vår verksamhet. Den generella grunden är att så länge man följer JYSKs rutiner, så följe rman lagar och föreskrifter, säger Thomas Johansson.

Det är nästan fyra år sedan JYSK utbildade huvudinstuktörer senast. Nu är förhoppningen att fler instruktörer ska kunna utbildas i varje distrikt, allt för att kunskapen ska nå ner till de som använder truck och lift i vardagen.
– Jag har en riktigt go känsla av det här, säger Thomas Johansson. Vi har effektiviserat utbildningarna avsevärt jämfört med tidigare. Det här kommer bli riktigt bra.
Caroline Amarelle vet att satsningen kommer uppskattas, inte minst i region Väst som under en tid stått utan egen huvudinstruktör.
– Så fort en ny medarbetare kommer in på JYSK ska den ha utbildning i detta för att kunna jobba säkert och effektivt. Nu försäkrar vi oss om att det kan vara så även i framtiden.

Truckutbildning
Carolina Alfsson hann knappt bli färdigutbildad innan hennes nya roll efterfrågades i västra regionen.

Latest news

Fouzi Al Baroudi

Fouzi Al Baroudi: "Jag vill ut i världen"

18/05/2021 - Han kom till Sverige med en dröm om att bli ledare i England.
Extraknäcket på JYSK skulle dock utveckla honom till något helt annat.

JYSK Strategy Kickoff 2021

CEO under Strategy Kickoff: ”Store Managers är viktigare än högsta ledningen”

18/05/2021 - Under det årliga strategimötet slog Jan Bøgh, President & CEO för JYSK, fast inriktningen inför det kommande räkenskapsåret och underströk vikten av Store Managers.

Lena Johansson

Lena Johansson: "Saker ska vara roliga"

17/05/2021 - Karriärsmöjligheterna är stora inom JYSK. I en artikelserie lyfter vi fram fyra medarbetare och deras väg till sin nuvarande position. Först ut: distriktschef Lena Johansson

Lägg till kommentar

Kom ihåg att vara trevlig :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office