Skip to main content
Amarelle

Hon borgar för god arbetsmiljö

Datum: 18/06/2021

Author: Daniel Persson, Communication Manager Sverige

Kategori: Product Quality & Safety , People

Hon lämnade den offentliga sektorn för en liknande roll i en privatägd butikskedja.
Efter ett och ett halvt år som arbetsmiljöspecialist på JYSK, ser Caroline Amarelle nu helt andra möjligheter än då hon började.

Nu ska vi ta arbetsmiljön till nästa nivå, säger hon.

Det var ett pressat JYSK som för 1,5 år sedan valde att anställa en egen arbetsmiljöspecialist.
Hot om viten och skärpta arbetsmiljöregler var för stora frågor för att delegera ner på den befintliga personalen. 
Beslutet blev att anställa någon som på heltid tog hand om alla arbetsmiljörelaterade uppgifter.
JYSK skulle bli Sveriges bästa arbetsgivare inom retail, och en av nycklarna till det var att hitta sätt att förbättra arbetsmiljön för alla.
Att uppdraget gick till just Caroline Amarelle var inte särskilt konstigt. Hon är expert på området och har arbetat större delen av sitt arbetsliv åt just arbetsmiljö.
– Väldigt mycket av det jag ägnar mig åt är lagstyrt. Jag lägger mycket tid på att skapa förutsättningar så att våra medarbetare ska kunna följa lagstiftningen, mycket kraft går också åt till att se till att allt blir anpassat efter våra förutsättningar.

Amarelle
Thomas Johansson instruerar medarbetar i den nyligen startade truckutbildningen i JYSK regi.

Nu börjar hon så smått bli varm i kläderna. Internt vet alltfler vem hon är och efterfrågar hennes hjälp i både stort och smått.
– Jobbet är likt det jag hade tidigare på Region Skåne, men förutsättningarna är väldigt annorlunda. Jag skulle nog säga att jag har bättre möjligheter här på JYSK.
En mindre komplex verksamhet, kortare beslutsvägar och bättre resurser när något väl måste göras är tre fördelar som hon nämner.
Hon menar också att det är lättare att kommunicera och att förankringsprocessen går snabbare än i en offentlig verksamhet.
– När jag kom hit upptäckte jag att en del av de truckutbildningar vi hade inte var anpassade efter våra förutsättningar. I stället för att fortsätta så, fick jag klartecken att skapa en egen. Nu har vi i egen regi utbildat tre personer, som i sin tur kan föra kunskapen vidare.
– Det är jag stolt över, säger Caroline Amarelle.

Amarelle
Caroline Amarelle.

Att JYSK satsar mer på arbetsmiljön, har gjort avtryck i företagets egna medarbetarundersökning. 
Hur känner du som arbetsmiljöspecialist när JYSK får ett sådant gensvar?
– Nu tror jag inte att just min insats låg till grund för det, eftersom jag precis börjat när den kom, men det känns ändå fantastiskt. Medarbetare som uppskattar det man gör ger mig energi.
Vad är du mest stolt över under din tid?
– Det är svårt att bara välja en sak, men när coronan kom tog den över allting. Jag känner mig stolt över hur vi tog oss an den utmaningen, hur vi höll oss uppdaterade om vad som gällde och kommunicerade med butikerna.
– Vi har hela tiden legat i framkant där, haft regelbundna covid-19-möten med ledningen och fattat tuffa beslut som i slutändan hjälpt medarbetarna.

Varför tycker du det är svårt att välja en sak?
– Förmodligen för att jag aldrig tycker att det jag gör är tillräckligt. Man blir ju aldrig färdig med arbetsmiljön, det är ett ständigt utvecklingsarbete. Så även om vi förbättrat mycket - hur vi jobbar med skyddsronder och riskbedömningar exempelvis - så finns det alltid mer att fokusera på.
En av de sakerna hon är mest stolt över är insatserna för det psykiska arbetsmiljöarbetet.
– Vårt viktigaste arbete gör vi när vi jobbar med arbetsorganisation och socialt klimat.

Nu ska arbetet spetsas ytterligare. Även om mycket har skett håller JYSKs ledning med om att ännu mer kan göras. Nästa steg är att införliva arbetsmiljötänket i allt som görs, även i frågor som till synes inte är arbetsmiljörelaterade.
– Vi ska väva in arbetsmiljöaspekten i alla retail-processer, säger Caroline Amarelle.
– Förenklat uttryckt är målsättningen att vi ska göra det lätt att göra rätt.

Latest news

Ireland status

Från 10 till 20 butiker: JYSK Irland förbereder sig inför nästa steg

21/07/2021 - Trots pandemin har JYSK Irland lyckats locka till sig ett stort antal kunder, något som lett till fina försäljningssiffror både för nät- och butiksförsäljning. Under räkenskapsåret 2021–2022 planerar JYSK Irland att fördubbla antalet butiker från 10 till 20.

Liverpool

En säljande stil går hem i butikerna

15/07/2021 - Den första månaden av Sales Attitude Competition är över, och andra omgången pågår för fullt. I Storbritannien har vinnaren av första rundan fått blodad tand.

JYSK will cut carbon emissions in half

JYSK tänker halvera sina CO2-utsläpp

13/07/2021 - Hållbarhet står högt på JYSKs dagordning, och flera nya initiativ har inletts. Det senaste är nya mål för att minska våra växthusgasutsläpp.

Lägg till kommentar

Kom ihåg att vara trevlig :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office