Skip to main content
Team East-North

Första gemensamma Kickoff för JYSK Finland och Sverige

Datum: 27/09/2022

Author: Taija Paavola, Communication Manager

Kategori: People

Sedan första mars har JYSK Finland och JYSK Sverige samma Country Management team. I början av september träffades över 300 Retail Managers, District Managers och Store Managers från Sverige och Finland för första gången för en gemensam kickoff där de delade Best Practice, firade framgångar och planerade hur de tillsammans kan slå nya rekord under räkenskapsåret 2023. 

– Det var härligt att känna kraften i att vi växer. Den första dagen tillsammans fick vi möta våra finska kollegor och dag två kunde vi träffas i vårt distrikt och prata om hur vi tar oss an det kommande året med våra lokala förutsättningar, säger Malin Abrahamsson Store Manager i Lund i Sverige.   

Johan Sjödin har varit Country Manager för Sverige sedan 2005 och har sedan mars också fått ansvar för den finska organisationen tillsammans med Financial Manager, Mads Nymann-Hjorth och Head of Retail, Kenneth Pedersen som också suttit i den svenska ledningsgruppen. Utöver det ingår också HR Managers och Retail Managers från båda länder i den nya ledningsgruppen. 

Att kombinera båda ländernas expertis ger möjligheter till synergier som kan göra att vi växer ännu mer. I båda länderna är målet att utöka butiksnätet och e-handeln.  Tillsammans ska vi erbjuda bättre kundservice och fortsätta vara den mest attraktiva arbetsplatsen inom detaljhandeln, säger Johan Sjödin. 

De båda länderna kommer framöver ha ett och samma managementteam, samma fokusområden och med många gemensamma mål är det lätt att skapa synergieffekter över landsgränserna. 

Under kickoffen fick de 300 kollegorna höra om hur det gångna räkenskapsåret gått, höra ledningsgruppen berätta om de gemensamma målen för räkenskapsåret 2023, samtidigt som de fick möjlighet att träffas, umgås, dela erfarenheter och fira framgångar under den gemensamma middagen under kvällen. 

The sky is not the limit när två organisationer möts. Ett plus ett är inte bara två, det skapar något mycket större. Båda länderna har mycket att lära av varandra. Den gemensamma kickoffen var ett bra sätt att skapa ett nytt framgångsrikt räkenskapsår, säger Leena Pakarinen, Retail Manager i Finland.    

Latest news

Three Store Managers Chrismas products

Tre butikschefers bästa julprodukter

02/12/2022 - Tre butikschefer visar sina favoritprodukter ur det nya julsortimentet.

Lars Ringtved

JYSK åtar sig att minska textilindustrins klimatavtryck

29/11/2022 - JYSK går med i ett danskt, frivilligt branschsamarbete, som syftar till att minska textilindustrins miljö- och klimatavtryck.

Andreas och Maria från B2B i Sverige

B2B-försäljningen växer – över 1000 företag registrerade i oktober

25/11/2022 - Större företagsfokus gjorde att JYSK Sverige ökade B2B-försäljningen med 62 procent under det gångna räkenskapsåret. Nu satsar JYSK vidare med fokusperioder och utbildningar för butikspersonal för att möta företagarnas stora intresse. 

Lägg till kommentar

Kom ihåg att vara trevlig :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office