Skip to main content

JYSK włącza zielone swiatło

Data: 28/12/2021

Author: ,

Kategoria: Sustainability

Od 1 stycznia 2022 r. cała energia elektryczna wykorzystywana bezpośrednio przez JYSK będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych.

JYSK store

Klienci odwiedzający JYSK od 1 stycznia 2022 roku mogą być pewni, że energia elektryczna wykorzystywana do oświetlenia, ogrzewania, czy zasilania urządzeń elektrycznych będzie pochodzić ze źródel odnawialnych.

To efekt nowej umowy zawartej przez JYSK na zakup zielonych certyfikatów, określających źródło całej energii elektrycznej wykorzystywanej bezpośrednio przez JYSK w sklepach, w biurach i centrach dystrybucyjnych.

Rune Jungberg Pedersen
Dyrektor ds. Komunikacji i CSR JYSK, 
Rune Jungberg Pedersen.

Dzięki tej inicjatywie jesteśmy w stanie w krótkim czasie znacznie zredukować emisje z zakresu 2, ponieważ kupujemy zielone certyfikaty w ilości równej całkowitemu zużyciu energii elektrycznej, we wszystkich krajach JYSK”, wyjaśnia Rune Jungberg Pedersen, Dyrektor ds. komunikacji i CSR w JYSK.

pierwszy krok

Zielona energia, w ramach kupowanych przez JYSK zielonych certyfikatów, pochodzi z już istniejących instalacji słonecznych, wiatrowych oraz wodnych, a zatem niekoniecznie dodaje na rynek dodatkową zieloną energię, ale według Rune Jungberg Pedersen jest to nadal ważny krok.

Płacąc dodatkową opłatę, aby zapewnić, że JYSK jest zasilany odnawialnymi źródłami energii, zwiększamy atrakcyjność tworzenia nowych zakładów produkujących energię odnawialną. Warto również pamiętać, że tego typu działania stanowią część wielu inicjatyw podejmowanych przez JYSK i Lars Larsen Group, obejmujących inwestycje o wartości ponad 1 miliarda DKK w energię odnawialną i technologię power-to-X” – wyjaśnia.

Latest news

Šárka has worked her way up in JYSK.

Ze sklepu w Czechach do siedziby głównej w Danii

20/02/2024 - Šárka Ferencová jest żywym dowodem na to, że jeśli wnosisz zaangażowanie, w JYSK otwierają się możliwości.

Team Metz

JYSK otwiera nowy sklep i nową siedzibę główną we Francji

15/02/2024 - JYSK we Francji otworzył nowy sklep oraz nową siedzibę firmy w Metz.

Rami Jensen

Wiadomość od naszego CEO: Dziękujemy za udział w ESS

11/02/2024 - Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w badaniu satysfakcji pracowników.

Dodaj komentarz

Pamiętaj o kulturalnym wyrażaniu się w komentarzach:)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office