Skip to main content
JYSK Store

JYSK gir flere arbeidstrening gjennom NAV

Dato: 05/05/2021

Author: Fatima Elkadi, Communications Manager JYSK Norway

Kategori: Careers & HR , CSR , People

Siden 2008 har JYSK hatt et samarbeid med Fossheim AS. Målet har vært å gi arbeidssøkende en mulighet i arbeidslivet.

Gjennom arbeidsforberedende trening (AFT), får arbeidstakere en forberedende trening gjennom enkelte bedrifter. JYSK har lenge tatt imot kandidater til deres butikker, og vært fornøyd med å bidra til tiltaket.

Det er særlig JYSK Mølla og Hasle, som den seneste tiden har hatt en del kandidater innom. Tiltaket går ut på å tilpasse arbeidsforholdet til den enkelte kandidat, og deres spesielle behov.

- Vi ser den enkelte kandidat, og har hatt god suksess med samarbeidet. Vi ser ofte hele personen som jobber med oss, og forsøker å tilpasse den enkelte arbeidsoppgaven. Det er viktig for oss å inkludere alle i JYSK, sier Ole Martin Jortveit, HR-sjef i JYSK.

Avgjørende å samarbeide med gode bedrifter

Ifølge Fossheim AS har samarbeidet med JYSK vært avgjørende da de bruker god tid til å matche kandidatene sine og deres ønsker. Kandidatene må være motiverte for å jobbe på et konkret sted, og med spesifikke oppgaver.

- Det er viktig for oss å matche kandidat med bedrift, og dermed relevant at JYSK er med på dette tiltaket. Vi har hatt godt samarbeid med JYSK i mange år, og vi får tilbakemeldinger om at JYSK ønsker å fortsette med dette samarbeidet fordi resultatene er gode, Christina Skadberg, marked- og kommunikasjonsansvarlig ved Fossheim AS.

For bedrifter som JYSK er slike samarbeid en god mulighet til å gi alle i samfunnet en mulighet i arbeidslivet, i tillegg et samfunnsansvar av stor betydning for selskapet.

- Vi legger stor vekt på å oppfylle de forventningene og det ansvaret vi tar på oss i samarbeidet med Fossheim. Dette betyr at vi kun tar på oss oppgaven der vi er sikre på at vi kan oppfylle hensikten med samarbeidet, sier Jortveit.

JYSK har stadig gitt muligheter til kandidatene gjennom faste stillinger, eller anbefalinger videre til butikker som etterlyser ansatte.

- Vi ser hvor viktig det er at kandidatene får en mentor og en referanse. Når de i tillegg får mulighet til ansettelse gjennom JYSK, sier det mye om dette tiltaket og om JYSK som arbeidsplass, sier Skadberg.

Slik fungerer programmet

NAV sender en bestilling til Fossheim AS. Eksempelvis kan en av forutsetningene være at kandidatene ikke kan jobbe mer enn 50 prosent. Fossheim AS screener kandidatene for mulig jobbmatch med ulike bedrifter, og anbefaler så relevante bedrifter.

Ofte starter ikke et jobbforhold med mer enn 30 prosent ansettelse, deretter 50 prosent når kandidaten er klar.

- Det er viktig at vi sender riktig kandidat til riktig bedrift. I flere tilfeller har vi tatt kontakt med JYSK, og blitt enige om relevante arbeidsoppgaver for den enkelte kandidat, sier Christina Skadberg.

Fossheim AS samarbeider også med JYSK om et tiltak for nyankomne flyktninger til Norge, der JYSK bistår med innhold til en startspakke til flyktinger. Dette samarbeidet har eksistert i mange år.

Fakta om Fossheim AS

Fossheim er en bedrift som får mennesker til å lykkes. Selskapet ble startet i 1967, og eies av Oslo kommune og stiftelsen Fossheim Verksteder.

Fossheims største enkeltkunde er NAV, som kjøper attføringsrelaterte tjenester gjennom rundt 141 tiltaksplasser i AFT (arbeidsforberedende trening) og VTA (varig tilrettelagt arbeid).

De tilbyr praksis internt i bedriften, og har i tillegg et tett samarbeid med flere bedrifter i forhold til muligheten for praksis eksternt.

Fossheims avdeling for pakking og montering har lang erfaring og tilbyr tjenester innen blant annet pakking, montering, adressering, utsending og emballering.

Vi tilbyr også karriere- og studieveiledning til både privatpersoner, privat næringsliv og offentlig sektor.

 

Fakta om AFT

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv.

Les mer om AFT

 

 

 

Latest news

JYSK Hillevåg

En av Norges første JYSK butikker blir fornyet

01/06/2023 - I dag blir en av JYSKs første norske butikker oppgradert til det nyeste 3.0 konseptet. Både kunder og ansatte har ventet lenge på dette.

New PoS

Utrullingen av Unified Commerce i gang

31/05/2023 - Det nye salgsstedet kommer med mange nye funksjoner. Og nå går utrullingen raskere.

Garden

JYSK ønsker at alle skal nyte sommeren

25/05/2023 - JYSK er klare for å hjelpe kundene med å nyte sommeren med gode tilbud innen hage.

Legg til kommentar

Husk å holde en god tone:)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office