Skip to main content

Video from Country Manager Peter Brányik

Datum: 02/09/2019

Author: ,

Kategorie: Strategy


Vážení zamestnanci,

naša organizácia JCZ/SK je už 16 rokov súčasťou veľkého koncernu. 40 rokov JYSKu na európskom trhu dáva aj nám istotu dlhého a úspešného života.

Lojalita vo všeobecnosti poskytuje možnosť vidieť veci v súvislostiach. Úspech (alebo nezdar) sa časom vždy ukáže. Na spätnom pohľade je ešte dôležitejšie, že vám pomáha jasne pomenovať budúce priority.

Jednou z nich je expanzia. Lars Larsen, zakladateľ a vlastník spoločnosti, sa nedávno vyjadril, že chce atakovať hranicu 5000 obchodov. Po zjednotení JYSKu Nordic (tu patríme aj my) s Dänisches Bettenlager (ďalšia odnož siete maloobchodných predajní rozšírená hlavne v Nemecku a Rakúsku patriaca do Lars Larsen Group) pod spoločné vedenie sa síce celkový počet razom zdvojnásobil, ale to nestačí. Do vysnívaného čísla nám chýba približne polovica. Z toho jasne vyplýva, že zákazníci, ktorí sa môžu tešiť na náš sortiment sa nenachádzajú len na európskom kontinente, ale aj v južnej Amerike, Austrálii alebo Ázii. Chcete vedieť, koľko predajní chýba nám v Česku a na Slovensku? Aby sme dosiahli číslo 180 (120/60), musíme otvoriť ešte 50 predajní.

Okrem geografických názvov budete v súvislosti s novou stratégiou na roky 2020-22 veľa počuť o budovaní online platformy, udržiavaní nákladov na uzde, využívaní dát v náš prospech a o nábore talentov do našich radov.

Najlepším vysvetlením prečo a pre koho to všetko robíme poskytuje titulok na nadchádzajúce trojročné obdobie, ktorý nahradí „Zákazníka na prvom mieste“ a v preklade znie: Bez prekážok a bližšie k zákazníkovi (Seamless and Closer to the Customer). Hladký prechod medzi nákupnými kanálmi (online a kamenné predajne), voľný výber a kombinovanie služieb, jednotný a užívateľom priateľský systém sú oblasti, kde chceme byť lídrom na trhu s bytovým zariadením, a tým naplniť názov novej stratégie.

S pozdravom,

Peter Brányik
CM JCZ/SK

Latest news

Skupina

Distrikt manažeři hodnotí obchodní seminář v Bukurešti

16/09/2019 - Pět distrikt manažerů JYSKu ze čtyř různých zemí se GOJYSK.com svěřilo se svými dojmy z obchodního semináře v Bukurešti.

maloobchodní seminář

Dny Seamless v Bukurešti

16/09/2019 - 4. a 5. září byli všichni distrikt manažeři, obchodní manažeři a oblastní manažeři společnosti JYSK pozváni do Bukurešti v Rumunsku, aby byli informováni o nové strategii a změnách v pozici distrikt manažera.

Pohřeb Larse Larsena

Zaměstnanci vzdávají úctu zakladateli společnosti JYSK Larsu Larsenovi

05/09/2019 - Ve více než 52 zemích, kde společnost JYSK provozuje své prodejny, drželi zaměstnanci v den pohřbu Larse Larsena minutu ticha.

Přidej komentář

Komentujte prosím slušně :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office