Skip to main content

Jacob Brunsborg tar över som styrelseordförande för Lars Larsen Group

Datum: 21/06/2019

Author: Rune Jungberg Pedersen, Communications & CSR Director

Kategori: People

Jacob Brunsborg
Jacob Brunsborg.

Efter mer än 40 år i spetsen för JYSK och Lars Larsen Group har Lars Larsen valt att träda tillbaka som styrelseordförande med omedelbar verkan.

Ny styrelseordförande är Lars Larsens son, Jacob Brunsborg.

- Jag är otroligt glad och stolt över att Jacob har valt att ta sig an en ny roll som styrelseordförande och därmed att föra vidare JYSK och Lars Larsen Group som en familjeägd verksamhet, säger Lars Larsen och fortsätter:

- Jacob har varit en del av verksamheten genom många år och har haft en central roll i styrelser i många av företagen i Lars Larsen Group. Han är utan tvivel den rätte att driva vidare den verksamhet som jag startade.

Lars Larsen erkänner dock att skiftet på ordförandeposten kommer tidigare än planlagt, vilket beror på att han för en kort tid sedan fick konstaterat levercancer som spridit sig.

- Det är dessvärre en mycket allvarlig diagnos jag fått och därför vill jag lägga min tid och mina krafter på min familj. Därför betyder det mycket för mig att framtidens ledning för verksamheten är klar, säger Lars Larsen.

Går ödmjukt in i uppgiften

47-årige Jacob Brunsborg uttrycker först och främst sorg över omständigheterna för sitt övertagande som styrelseordförande men understryker samtidigt att han ser fram emot att arbeta vidare med familjeverksamheten.

- Min far har byggt upp något enastående och han blir omöjlig att ersätta. Men jag och resten av familjen går ödmjukt in i uppgiften att föra hans imponerande livsverk vidare, säger Jacob Brunsborg.

Han understryker att de enskilda verksamheterna i Lars Larsen Group kännetecknas av att de har starka och självständiga ledningar och därför kommer även Jacob Brunsborg i ett första skede att koncentrera sig på sin familj.

- Just nu vill jag fokusera på att stötta mina närmaste i denna svåra tid och därför vill jag inte kommentera mina planer med styrelseordförandeposten närmare just nu, säger Jacob Brunsborg.

Latest news

Russia status

JYSK Ryssland är på rätt väg efter händelserika månader

17/09/2020 - Trots flera utmaningar i starten har JYSK kommit en bra bit från start i Ryssland. Det berättar Country Manager Igor Raić. Planen är fortfarande att expandera med nio butiker under det kommande räkenskapsåret.

JYSK store front

JYSK uppvisar rekordomsättning trots coronakrisen

14/09/2020 - Trots stora utmaningar på grund av coronaviruset bjöd räkenskapsåret 2019/20 på en ny rekordomsättning för JYSK.

DC Cheste

Ny modern distributionscentral har slagit upp sina portar i Spanien

07/09/2020 - Varor till JYSK-butikerna i Spanien och Portugal levereras nu från Cheste i stället för från Valencia. Den nya distributionscentralen i Cheste är modernare och större än den gamla.

Lägg till kommentar

Kom ihåg att vara trevlig :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office